មន្រ្តីឥណទានស្ម័គ្រចិត្ត ៥០ នាក់ / Credit Officer Volunteer 50

Campany NongHyup Finance (Cambodia) Plc.
Website http://www.nhfinance.com.kh
Phone 096 66 92 998 / 012 796 685 / 071 333 6413
Adress ផ្ទះលេខ C៥៧-៦១ ផ្លូវឈៀហ្វុលណេស​ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។

Level High School Term Full Time
Hiring 50 Sex Unlimited
Salary ($) 180$ Age 18-35
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Banking & Finance Job Views 849
Publish date 20-Aug-2021 Close Date 17-Nov-2021

តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវ៖

• ជួយផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មរបស់ ណុង ហឹបហ្វាយនែននិងបើកតំបន់ប្រតិបត្តិការភូមិថ្មី។
• ជួយគ្រប់គ្រង ថែរក្សាអតិថិជនដែលមានស្រាប់ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងជំរុញឱ្យមានអតិថិជនថ្មីកើនឡើង។
• ជួយប្រធានក្រុមរបស់ណុង ហឹបហ្វាយនែនក្នុងការបំពេញពាក្យសុំខ្ចីប្រាក់ និងពិនិត្យជាប្រចាំពីការប្រើប្រាស់កម្ចី ការសងត្រឡប់ និងធ្វើរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ៖

• យ៉ាងហោចណាស់មានសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ (ជាប់បាក់ឌុប)។
• ចេះជំនាញផ្នែកលក់ ផ្សព្វផ្សាយ និងស្រាវជ្រាវ ទីផ្សារកាន់តែប្រសើរ។
• មានភាពស្មោះត្រង់ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ។
• ផ្តល់អាទិភាពដល់បេក្ខជន/នារីដែលមានទីលំនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការជ្រើសរើសបុគ្គលិកខាងលើរបស់ណុង ហឹបហ្វាយនែន។

អត្ថប្រយោជន៍ដែល ណុង ហឹបហ្វាយនែន ផ្តល់ជូនមន្រ្តីឥណទានស្ម័គ្រចិត្ត៖

1. ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ ចំនួន ១៥០ - ១៨០ដុល្លារ
2. ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងគ្រោះថ្នាក់ពីបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម ប.ស.ស
3. ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល និងការអភិវឌ្ឍន៍អាជីពការងារ
4. ទទួលបានឱកាសក្លាយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិជាមួយ ណុង ហឹប ហ្វាយនែន

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជន/នារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើពាក្យសុំបម្រើការងារ (CV & Cover Letter) ជាមួយរូបថតថ្មី(4x6) និងបញ្ជាក់ពីមុខតំណែង និងទីតាំងដែលចង់បម្រើការងារឱ្យបានច្បាស់លាស់មកដាក់តាមបណ្តាការិយាល័យ ណុង ហឹបហ្វាយនែនដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬអាចផ្ញើមកកាន់ អ៊ីមែល៖ Career@nhfinance.com.kh / Phatriya.Pheon@nhfinance.com.kh ។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីណុង ហឹបហ្វាយនែន សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.nhfinance.com.kh ឬទាក់ទងទៅកាន់ទូរស័ព្ទលេខ 096 66 92 998 / 012 796 685 / 071 333 64 13

Name Phatriya
Phone 0966692998
E-mail Phatriya.Pheon@nhfinance.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.

Featured Free