ដំឡើងគ្រោងជណ្ដើរយន្តប្រអប់ 3នាក់

Campany FECelectronic
Website http://fecelectronics.com
Phone 023 63 63 723 | 098 76 16 77|093346464
Adress #8AE0,Russia Federation Blvd,Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia. Email:hr@FECelectronics.com Tel: 023 63 63 723 | 098 76 16 77

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 5 Sex Male
Salary ($) 180 to 200$ Age 18 to 38
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Technician Job Views 1855
Publish date 05-Apr-2018 Close Date 15-May-2018

==>ក្រុមហ៊ុន​ FEC Electronics co.,Ltd.ជាក្រុមហ៊ុនមួយទទួលសិទ្ធចែកចាយផ្តាច់មុខនូវជណើរយោងម៉ាក អេហ្វ ជេ អេជ ឌី (FJHD elevator)​ ជាផលិតផលជប៉ុន និង អេហ្វ អីុ​ សុី សូឡា (FEC Solar)ជាផលិតផលតៃវ៉ាន់។

+ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកដំឡើងគ្រោងជណ្ដើរយន្ត 3នាក់

-មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិចមួយឆ្នាំឡើងទៅ
-ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ និង តស៊ូក្នុងការងារ
-ត្រូវចេះធ្វើការងារជាក្រុម

==>បើចាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងដាក់ជCVមកក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំដែលមានទីតាំង ផ្ទះលេខ​ 8AEo,ផ្លូវ សហព័ន្ទរុស្សីុ សង្កាត់ ទឺកថ្លា ខណ្ឌ សែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។
រឺតាមអុីម៉េល: hr@FECelectronics.com
Tel: 023 63 63 723 | 098 76 16 77

==>ក្រុមហ៊ុន​ FEC Electronics co.,Ltd.ជាក្រុមហ៊ុនមួយទទួលសិទ្ធចែកចាយផ្តាច់មុខនូវជណើរយោងម៉ាក អេហ្វ ជេ អេជ ឌី (FJHD elevator)​ ជាផលិតផលជប៉ុន និង អេហ្វ អីុ​ សុី សូឡា (FEC Solar)ជាផលិតផលតៃវ៉ាន់។

+ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកដំឡើងគ្រោងជណ្ដើរយន្ត 3នាក់

-មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិចមួយឆ្នាំឡើងទៅ
-ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ និង តស៊ូក្នុងការងារ
-ត្រូវចេះធ្វើការងារជាក្រុម

==>បើចាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងដាក់ជCVមកក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំដែលមានទីតាំង ផ្ទះលេខ​ 8AEo,ផ្លូវ សហព័ន្ទរុស្សីុ សង្កាត់ ទឺកថ្លា ខណ្ឌ សែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។
រឺតាមអុីម៉េល: hr@FECelectronics.com
Tel: 023 63 63 723 | 098 76 16 77

Name Kimsothearith
Phone 023 63 63 723 | 098 76 16 77|093 346464
E-mail hr@FECelectronics.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khut Navy, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ying Sreylun, Looking for job as H.R assistant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chanrathany Pom, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.សេង​ សុវណ្ណរ៉ុង, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Dol Ratha, Looking for job as loan officer or Customer Relation , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoeurn Bora, Looking for job as Administration, in battambang...Read more...
 • Ms.Maryneth Pich, Looking for job as Accountant, in battambang...Read more...
 • Mr.heng samnang, Looking for job as IT, in phnom penh...Read more...
 • Mr.chanphup sous, Looking for job as interior designer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sophannary Lim, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Prak Bunleng, Looking for job as Payment officer, in preah sihanouk...Read more...
 • Mr.SON THYNA, Looking for job as Admin assistand, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Barry Yaxley, Looking for job as General Manager , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Piseth Tan, Looking for job as branding, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhon Manet, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Run Kau, Looking for job as Call Center Officer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sokmeng chhoeun, Looking for job as English teacher , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Heng Chansotheary, Looking for job as Banking,Accounting, in phnom penh...Read more...

Featured Free