ជាង​ជួសជុល​ម៉ូតូ (សម្រាប់ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ)-ជាបន្ទាន់

Campany Global (Cambodia) Agent Limited
Website http://www.2hrglobal.com
Phone +855 (0) 97 9927 927
Adress #2829, St 598, ToukSangke, ToulKork, Phnom Penh

Level Other Term Full Time
Hiring 1 Sex Male
Salary ($) Negotiation Age 20+
Type Permanent Location kampong speu
Job Category Technician Job Views 1530
Publish date 28-Jun-2019 Close Date 30-Jul-2019

* ​ជួសជុល និង​ថែទំា​ម៉ូតូ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​តាមបទ​ដ្ឋានស្ដង់ដារ
* ថែទាំ​បង្ការម៉ូតូ​តាម​កាលវិភាគ ដូចជា​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ប្រេង រំអិល​និង​ម៉ាស៊ីន
* អនុវត្ត​ការងារ​យ៉ាង​ជិតស្និត​ជាមួយ​ក្រុម​ និង​ប្រធាន​មេកានិច
* អនុវត្ត​កិច្ចការ​ផ្សេងៗ​ទៀត​តាមការ​ដឹកនាំ​របស់​ប្រធាន​មេកានិច
* សម្អាត និង​ថែទាំបរិវេន​រោងជាង​ម៉ូតូ ​អោយមាន​សណ្តាប់​ធ្នាប់ និង​មាន​សុវត្ថិភាព​

* ​ជាងម៉ូតូ​​​ និង​មាន​បទពិសោធន៍​យ៉ាងតិចពី ១ឆ្នាំ ២ឆ្នាំយ៉ាងហោច
* ត្រូវ​មាន​ជំនាញ​ជួសជុល​ម៉ាស៊ីនម៉ូតូ​ធុនតូច​ និង​ ម៉ាស៊ីន​​ធុន​ធំ
​​* អាច​ធ្វើការជាក្រុមបាន
* ចេះអាន​ ​សរសេរ​ ​បំពេញ​ឯកសារ​ និង​របាយការណ៍បាន
* ចេះ​កំណត់​អាទិភាព​ និង​ពេលវេលា​ចំពោះការងារ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​* អនុវត្តន៏ការងារដោយឥរិយាបថសុវត្ថិភាព
* ត្រូវ​មាន​ភាព​ស្មោះត្រង់

Name Global (Cambodia)/ HR Department
Phone +855 (0)979 927 927
E-mail job.hrac@outlook.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.