ផ្នែកលក់តាមគម្រោង (Sales Project Executive) ១០នាក់

Campany 103 New Production Co., Ltd.
Website http://www.103npt.com.kh
Phone 070 216 103/ 070 716 103
Adress No.86 Norodom Blvd, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 15 Sex Unlimited
Salary ($) $230-$300 Age 18-35
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Sales Job Views 2809
Publish date 15-Jan-2019 Close Date 31-Jul-2019

ការទទួលខុសត្រូវលើការងារ៖
-ចេះណែនាំផលិតផលទៅកាន់អតិថិជន
-ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានានាជូនអតិថិជន
-ធ្វើរបាយការណ៏ទៅកាន់ប្រធានផ្នែកលក់ជារៀងរាល់ខែ
-ស្វែងរកអតិថិជន និងដៃគូប្រគួតប្រជែង
-ស្វែងរកអតិថិជនថ្មីនងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនចាស់
-មានគំនិតថ្មីដើម្បីក្រុមការងារមានភាពល្អប្រសើឡើង
-ធ្វើការជាមួយក្រុមក្នុងការកំណត់យុទ្ធសាស្រ្តនិងផែនការលក់
-ត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័របានល្អ (Microsoft ​Word, Excel,Power Point & Internet, Email )

លក្ខខណ្ឌការងារ៖
-ត្រូវការទាំងពីរភេទ (ស្រីឬប្រុស)
-មិនមានបទពិសោធន៏ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន
-មានភាពស្មោះត្រង់ មានឆន្ទះ និងទំនួលខុសត្រូវលើការងារ
-អាចបើកម៉ូតូបាននិងស្គា់ទីតាំងច្រើន
-កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីថ្នាក់ទី ១២ឡើង
-អាចនិយាយបានភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះកាន់តែប្រសើរ
-ត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័របានល្អ (Microsoft ​Word, Excel,Power Point & Internet, Email )
អត្ថប្រយោជន៍៖
- ប្រាក់បៀវត្ស (អាចចរចារបានដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ និងការអនុវត្តការងារ)
- ទទួលបានការធានារ៉ាប់រងទាំងគ្រោះថ្នាក់ និងសុខភាព ២៤ម៉ោង ក្នុងមួយថ្ងៃ
- ច្បាប់ឈប់សំរាកប្រចាំឆ្នាំ ច្បាប់ឈឺ ច្បាប់លំហែរមាតុភាព និងច្បាប់ពិសេសផ្សេងៗ
- ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិក ដំណើរកម្សាន្តប្រចាំឆ្នាំ​ និងទស្សនៈកិច្ចក្រៅស្រុក (បុគ្គលិកឆ្នើម)
- ទទួលបានឱកាសអភិវឌ្ឍន៏លើជំនាញការងារ ភាសារ និងជំនាញផ្សេងៗទៀត
- និងមានអត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗទៀត

Name HR Department
Phone 070 216 103/ 070 716 103
E-mail toktonghr103@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Ms.Keo Sreylim, Looking for job as Accountant, Tellers, credit officer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.ប៉ូលឹន សាន សុខ, Looking for job as ជំនួយការ, in battambang...Read more...
 • Mr.Vong Pharith, Looking for job as Industrial Engineering Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Yan Vannak, Looking for job as Serve customers, in battambang...Read more...
 • Mr.Mai Nachy, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Sothiem HEM, Looking for job as Quality assurance , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chum Nathputheara, Looking for job as Assistant admin, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Vuth Barmey, Looking for job as Accounting , in siem reap...Read more...
 • Mr.sun virith, Looking for job as Account & Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kleb Thida, Looking for job as Assistant Account , in kampot...Read more...
 • Mr.Lim Socheat, Looking for job as Developer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Deab Sreyny , Looking for job as Account manager , in takéo...Read more...
 • Mr.Chanthou Seng, Looking for job as admintration, management and consulting, in battambang...Read more...
 • Ms.Panhaka PEL, Looking for job as Executive, Distribution Compensation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Kakveidontrey Pich, Looking for job as Social Worker, in battambang...Read more...
 • Ms.Soknai Chet, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...

-->