អ្នកបើកបរ - Driver

Campany Yinkok Food Corp.
Website http://www.yinkok.com
Phone 093 357 555
Adress #44-46, Street 222, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

Level High School Term Full Time
Hiring 2 Sex Unlimited
Salary ($) Negotiation (ចរ​ចា) Age ២២ ឆ្នាំឡើង
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Transport & Logistics Job Views 1556
Publish date 12-Jun-2019 Close Date 12-Jul-2019

- ភេទប្រុស មានអាយុចាប់ពី ២២ ឆ្នាំឡើងទៅ
- អាចចេះអាន និងសរសេរអក្សរខ្មែរបាន
- មានបទពិសោធន៍បើកបរ
- មានប័ណ្ណបើក និងមានសុពលភាព
- មានចិត្តតស៊ូ និង ស្មោះត្រង់

Name Recruitment Team
Phone 093 980 555/ 093 213 222
E-mail chanrotha.yim@yinkok.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.