ជំនួយការផ្នែកលក់និងទីផ្សារ

Campany Apollo Logistic
Website
Phone
Adress

Level Bachelor of Science Term Full Time
Hiring 1 Sex Unlimited
Salary ($) Age
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Marketing & PR Job Views 285
Publish date 25-Jun-2019 Close Date 25-Jul-2019

១. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងប្រមូលទិន័្នយ អំពីអតិថិជន ដៃគូរសហការ វិស័យដឹកជញ្ជូន ទីផ្សារ និង ដៃគូរប្រកួតប្រជែង

២. រាយការណ៍ និង ផ្តល់ជូនរបាយការណ៍ដល់ថ្នាក់លើ ដើម្បីរៀបចំយុត្តិសាស្រ្ត និង គោលដៅ

៣. ការងារផ្សេងទៀតណែនាំដោយប្រធានផ្នែកលក់និងទីផ្សារ និង អ្នកគ្រប់គ្រង

១. បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកទីផ្សារ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ ជំនាញទាក់ទងនឹងផ្នែកទីផ្សារ

២. មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំ ខាងជំនាញពាក់ព័ន្ធ ឬ ទើបតែបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រ

៣. មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស អាចនិយាយ និង សរសេរ

៤. ចេះប្រើកុំព្យូទ័រស្ទាត់ជំនាញ ដូចជា Ms. Word, Excel, Power-point, Project and Google

៥. មានអត្តចរិតត្រឹមត្រូវ ស្មោះត្រង់ និង សីលធម៏ល្អ

៦. អាចធ្វើការជាក្រុម ចេះជួយគ្នា ប្រាស័យទាក់ទង និង ទំនាក់ទំនងល្អ

៧. មានភាពអត់ធ្មត់ តស៊ូព្យាយាម ដោះស្រាយបញ្ហា និង ស្រលាញ់ខិតខំធ្វើការងារ

Name Apollo Logistic
Phone 092 866 811
E-mail admin@apollologistic.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Mr.Meas Sambath, Looking for job as Customer Service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.San Srey oun , Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sokheng Chay, Looking for job as Customer service Assistant, in oddar meanchey...Read more...
 • Ms.SOK KIMNY, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Em EmSarin, Looking for job as Finace.accounting, in pailin...Read more...
 • Ms.NETH VITA, Looking for job as Hotel&Restaurant;, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Keo Sreylim, Looking for job as Accountant, Tellers, credit officer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.ប៉ូលឹន សាន សុខ, Looking for job as ជំនួយការ, in battambang...Read more...
 • Mr.Vong Pharith, Looking for job as Industrial Engineering Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Yan Vannak, Looking for job as Serve customers, in battambang...Read more...
 • Mr.Mai Nachy, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Sothiem HEM, Looking for job as Quality assurance , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chum Nathputheara, Looking for job as Assistant admin, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Vuth Barmey, Looking for job as Accounting , in siem reap...Read more...
 • Mr.sun virith, Looking for job as Account & Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kleb Thida, Looking for job as Assistant Account , in kampot...Read more...
 • Mr.Lim Socheat, Looking for job as Developer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Deab Sreyny , Looking for job as Account manager , in takéo...Read more...
 • Mr.Chanthou Seng, Looking for job as admintration, management and consulting, in battambang...Read more...
 • Ms.Panhaka PEL, Looking for job as Executive, Distribution Compensation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Kakveidontrey Pich, Looking for job as Social Worker, in battambang...Read more...
 • Ms.Soknai Chet, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...