ផ្នែក កូនកំបិត

Campany Prek Kdat Resort
Website
Phone (885) 70 545 540
Adress to PREK KDAT RESORT : National road 3,Phum Prek ombel, Sangkat Koh Toch, Kampot Province

Level High School Term Full Time
Hiring 2 Sex Unlimited
Salary ($) Age
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Hospitality & Catering Job Views 132
Publish date 10-Mar-2020 Close Date 30-Apr-2020

• ប្រាក់ខែអាចចរចាបាន
• ទីតាំងបម្រើរការងារ នៅខេត្ដ កំពត ភូមិព្រែកអំបិល សង្កាត់កោះតូច
• ម៉ោងចូលធ្ចើការចាប់ពីម៉ោង 8:00 ដល់ 5:00 ល្ងាច
• ផ្តល់ជូនឯកសណ្ឋាន
• មានប្រាក់ថែមម៉ោង
• មានច្បាប់ឈប់សម្រាក 18ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ
• ការងារផ្សេងៗទៀតត្រូវបានចាត់ចែងដោយប្រធានក្រុម
• មានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត

• បុគ្គលទាំងពីភេទមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
• មាន បទពិសោធន៍ខ្លះខាងផ្នែកធ្វើម្ហូប
• ចេះភាសា ឬមិនចេះក៏បាន
• ឧស្សាហ៏ព្យាយាមនិងទទួលខុសត្រូវ
• មានភាពស្មោះត្រង់
• រួសរាយរាក់ទាក់

Name Touchwathana
Phone 098553104
E-mail Touchwathana@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free