បុគ្គលិកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកលក់ខាងក្រៅ/បញ្ចូលទិន្នន័យ ២នាក់ (បន្ទាន់)

Campany Global (Cambodia) Agent Limited
Website http://www.2hrglobal.com
Phone +855 (0) 97 9927 927
Adress #2829, St 598, ToukSangke, ToulKork, Phnom Penh

Level Other Term Full Time
Hiring 2 Sex Unlimited
Salary ($) $180+ Age 18+
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Sales Job Views 2204
Publish date 09-Jan-2019 Close Date 31-Jan-2019

* មានបណ្តាញក្នុងការទំនាក់ទំនងល្អជាទូទៅ
*គ្មានការប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់ខ្លួនជាចំបាច់
*គ្មានជាប់ការងារផ្សេងខាងក្រៅជាគោល
*អាចធ្វើការដោយខ្លួនឯងនឹងជាក្រុមខាងក្រៅបាន
*ព្យាយាមនឹងបេ្តជ្ញាចិត្តបំពេញការងារដោយឥតងាករេ
*ស្រឡាញ់ការងាររបស់ខ្លួននឹងរៀបចំទុកដាក់អោយហើយសម្រាប់១ថ្ងៃៗ
*អាចរៀបចំផែនការកិច្ចការខ្លួនសម្រាប់ក្នុងការិយាល័យនឹងសំពាធពេលចេញក្រៅ
*ជាបុគ្គលិកមិនធ្លាប់រត់ចោលការងារកណ្តាលទី ត្រូវការបណ្តេញចេញ ឬធ្លាប់ជា
មនុស្ស/បុគ្គលិកខ្ជីខ្ជាក្នុងនឹងក្រៅការិយាល័យកន្លងមកជាដើមចម

*យ៉ាងហោចបញ្ចប់ត្រឹមថ្នាក់ទី១២ក៏បាន
*កំពុងរៀននៅមហាឬសាកលវិទ្យាល័យក៏បាន
*បើទើបបញ្ចប់ពីមហាឬសាកលវិទ្យាល័យ(មិនប្រកាន់ជំនាញ)ក៏រឹងរឹតតែប្រសើរ
*អាចពង្រឹងឬបញ្ជ្រាបខ្លួនតាមស្ថានការជាក់ស្តែង
*អាចទប់ទល់នឹងសំពាធមិនថាក្នុងការិយាល័យ/អតិថិជនឬបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗ
ជាការប្រសើរក្រៃលែង
*បុរសឬនារី(មានកាយសម្បទាមំាមួនជាចំបាច់
*ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូរទ័រផ្នែករដ្ឋបាលឬកាត់តរូបភាពផ្សេងៗជាការប្រសើរផងដែរ
*មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯងជាការប្រសើរ
*មានលទ្ធភាពអាចបញ្ចូលទិន្នន័យ/វិក័យបត្រទូទៅបាន
*បើអាចធ្វើការសម្រាប់វេនយប់ជាការប្រសើរ(ពេលជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់)..!
***ប្រាក់ខែយ៉ាងហោចសម្រាប់អ្នកចេះស្ទើរយ៉ាងហោច$160ឡើងទៅ

Name Global (Cambodia)/ HR Department
Phone +855 (0)979 927 927
E-mail job.hrac@outlook.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Ms.Keo Sreylim, Looking for job as Accountant, Tellers, credit officer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.ប៉ូលឹន សាន សុខ, Looking for job as ជំនួយការ, in battambang...Read more...
 • Mr.Vong Pharith, Looking for job as Industrial Engineering Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Yan Vannak, Looking for job as Serve customers, in battambang...Read more...
 • Mr.Mai Nachy, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Sothiem HEM, Looking for job as Quality assurance , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chum Nathputheara, Looking for job as Assistant admin, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Vuth Barmey, Looking for job as Accounting , in siem reap...Read more...
 • Mr.sun virith, Looking for job as Account & Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kleb Thida, Looking for job as Assistant Account , in kampot...Read more...
 • Mr.Lim Socheat, Looking for job as Developer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Deab Sreyny , Looking for job as Account manager , in takéo...Read more...
 • Mr.Chanthou Seng, Looking for job as admintration, management and consulting, in battambang...Read more...
 • Ms.Panhaka PEL, Looking for job as Executive, Distribution Compensation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Kakveidontrey Pich, Looking for job as Social Worker, in battambang...Read more...
 • Ms.Soknai Chet, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...

Featured Free


-->