រដ្ឋបាលមណ្ឌលឃ្លាំងប្រេងពោធិសែនជ័យ

Campany Sok kong Import Export Co.,ltd (Sokimex)
Website http://www.Sokimex.com.kh
Phone 023724135 / 088 5 64 64 64 / 097 5 62 62 63 /
Adress Address : Villa No. 22, Street Kramounsar, PhsarThmey II, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

Level Bachelor of Business Administration Term Full Time
Hiring Sex Unlimited
Salary ($) Age
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Admin & Secretarial Job Views 2115
Publish date 08-May-2018 Close Date 31-Jan-2019

- ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំទុកដាក់​ ឯកសាររឹង និងចុះលេខតាមលំដាប់លេខចេញ-លេខចូល

- រៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ឯកសារតាមឆ្នាំ និង​តាមកាលបរិច្ឆេទ

- តាមដានស្តុក office supply និងធ្វើរបាយការណ៍ចំណាយស្តុកសល់ប្រចាំខែ

-អនុវត្តន៍បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុន ត្រួតពិនិត្យអំពីភាពសកម្ម និងអសកម្មរបស់បុគ្គលិក​ ព្រមទំាង​ពិនិត្យវត្ថមាន​ ប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលិក

-ធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបវត្តមាន-អវត្តមានប្រចាំខែផ្ញើជូនការិយាល័យធនធានមុស្ស-បុគ្គលិក

-មានសញ្ញាបត្រ​ជំនាញ រដ្ឋបាល ឬ​សញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើ

-មានបទពិសោធន៍​បំពេញ​តួនាទី​ផ្នែក​រដ្ឋបាល​យ៉ាង​តិច​ ១ ឆ្នាំ

-មានជំនាញ​ក្នុង​ការ​ទំនាក់ទំនង​ និង​រៀបចំ​ឯកសារ​

-មានបទពិសោធន៌ក្នុងការ​បំពេញ​ការងារដោះស្រាយ​វិវាទ និង​មាន​ទំនាក់ទំនង​ល្អ​ជា​មួយ​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ និង​អាជ្ញាធរ​មាន​សមត្ថកិច្ច​គ្រប់​ជាន់​ថ្នាក់។

-ចេះ Word- Excel -Email

Name HR Department
Phone 0885646464 / 0975626263
E-mail recruitment@sokimex.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khut Navy, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ying Sreylun, Looking for job as H.R assistant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chanrathany Pom, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.សេង​ សុវណ្ណរ៉ុង, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Dol Ratha, Looking for job as loan officer or Customer Relation , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoeurn Bora, Looking for job as Administration, in battambang...Read more...
 • Ms.Maryneth Pich, Looking for job as Accountant, in battambang...Read more...
 • Mr.heng samnang, Looking for job as IT, in phnom penh...Read more...
 • Mr.chanphup sous, Looking for job as interior designer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sophannary Lim, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Prak Bunleng, Looking for job as Payment officer, in preah sihanouk...Read more...
 • Mr.SON THYNA, Looking for job as Admin assistand, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Barry Yaxley, Looking for job as General Manager , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Piseth Tan, Looking for job as branding, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhon Manet, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...