អ្នកនៅផ្ទះឬរក្សាផ្ទះ១នាក់

Campany Global (Cambodia) Agent Limited
Website http://www.2hrglobal.com
Phone +855 (0) 97 9927 927
Adress #2829, St 598, ToukSangke, ToulKork, Phnom Penh

Level Other Term Full Time
Hiring 1 Sex Female
Salary ($) 200 Age 35
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Hospitality & Catering Job Views 236
Publish date 01-Mar-2020 Close Date 31-Mar-2020

-មានភាពស្មោះត្រង់
-ម៉ត់ចត់ក្នុងការងារ
-ចេះធ្វើម្ហូប
-អាចថែទាំមនុស្សចាស់បាន
-ជួយបោកគត់ខោអាវ
-រៀបចំចង្ក្រានជើងឆ្នាំងបានស្អាតបាត
-មានអត្តចរិតសមគួរ
-មិនចេះផឹកស្រាជក់បារីឬលេងល្បែងភ្នាល់គ្រប់ប្រភេទ
**ប្រាក់ខែចាប់ពី២០០ដល់២៥០ដុល្លារឡើងទៅ
**អាយុចាប់ពី៣៥ឆ្នាំដល់៥៥ឆ្នាំ

Name Global (Cambodia)/ HR Department
Phone +855 (0)979 927 927
E-mail job.hrac@outlook.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.