បុគ្គលិកប្រតិបត្តិការលក់ 11 នាក់ (បន្ទាន់)

Campany JCMNIPPON PRIVATE., LTD
Website http://www.jcmnippon.com
Phone 093 685 566/089 530 330
Adress JCM Buiding #51, Street 271, Sangkat Phsar Derm Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.

Level High School Term Full Time
Hiring 11 Sex Unlimited
Salary ($) 200-500 Age 18-45
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Sales Job Views 2515
Publish date 15-Jan-2019 Close Date 28-Feb-2019

- ផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគ្រប់ចំនួនគោលដៅដែលបានកំណត់
- មានទំនាក់ទំនងល្អ ថែរក្សាអតិថិជនចាស់ស្វែងរកអតិថិជនថ្មីៗ
- ធ្វើរបាយការលក់ប្រចាំថ្ងៃ
- ត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើរបាយការណ៏ទីផ្សាជាប្រចាំ
- ការងារផ្សេងៗទៀតត្រូវបានចាត់ចែងដោយប្រធានផ្នែក

- កម្រិតវប្បធម៏ចាប់ពីថ្នាក់ទី១២ឡើង ឬជានិសិត្សដែលកំពុងសិក្សាតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាន
- មានឬគ្មានបទពិសោធន៏ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន
- មានទំនាក់ទំនងល្អ រួសរាយរាកទាក់ និងការសហការគ្នា
- មានឆន្ទៈ ការទទួលខុសត្រូវ ស្មោះត្រង់ជាមួយក្រុមហ៊ុន និងចូលចិត្តធ្វើដំណើរខាងក្រៅ ជួបបរិយាកាសខាងក្រៅ

****អត្ថប្រយោជន៏
- ប្រាក់បៀវត្សចាប់ផ្តើមពី ២០០-៥០០ដុល្លា
-ទទួលបានការធានារ៉ាប់រ៉ង២៤ម៉ោង ទាំងគ្រោះថ្នាក់និងសុខភាព
-ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត និងប្រាក់ឧបត្ថមផ្សេងៗ
-ការវាយតម្លៃតំឡើងប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
-ម៉ោងធ្វើការចំនួន៥,៥ថ្ងៃកន្លះក្នុងសប្តាហ៏(ថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៌កន្លះថ្ងៃ)
-ច្បាប់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំចំនួន ១៨ថ្ងៃ
-ច្បាប់ឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ ច្បាប់សម្រាកពិសេសនិងច្បា់ឈឺ
-ច្បាប់សម្រាកលំហែមាតុភាព
-អត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗទៀត

Name HR Recruitment
Phone 093 685 566/089 530 330
E-mail mot.bola@home-ip.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Ms.Sam Channa, Looking for job as Teaching assistants (ECO International School), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Dalin Leng, Looking for job as HR Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chhun Lay Sean, Looking for job as Teller, Customer Service, Cleaner, in kampong cham...Read more...
 • Ms.Yim Sokchea, Looking for job as Teller , Accountant, Customer Servince Officer, in kampong cham...Read more...
 • Ms.thou Raksmey, Looking for job as Draftsman Engineer and Quality Surveyor (QS), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kuch Linda, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Meas Sambath, Looking for job as Customer Service officer/Humans resources/Contact Center, in phnom penh...Read more...
 • Ms.San Srey oun , Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sokheng Chay, Looking for job as Customer service Assistant, in oddar meanchey...Read more...
 • Ms.SOK KIMNY, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Em EmSarin, Looking for job as Finace.accounting, in pailin...Read more...
 • Ms.NETH VITA, Looking for job as Hotel&Restaurant;, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Keo Sreylim, Looking for job as Accountant, Tellers, credit officer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.ប៉ូលឹន សាន សុខ, Looking for job as ជំនួយការ, in battambang...Read more...
 • Mr.Vong Pharith, Looking for job as Industrial Engineering Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Yan Vannak, Looking for job as Serve customers, in battambang...Read more...
 • Mr.Mai Nachy, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Sothiem HEM, Looking for job as Quality assurance , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chum Nathputheara, Looking for job as Assistant admin, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Vuth Barmey, Looking for job as Accounting , in siem reap...Read more...
 • Mr.sun virith, Looking for job as Account & Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kleb Thida, Looking for job as Assistant Account , in kampot...Read more...
 • Mr.Lim Socheat, Looking for job as Developer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Seng Chan Chay ya, Looking for job as Custom service , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Deab Sreyny , Looking for job as Account manager , in takéo...Read more...
 • Mr.Chanthou Seng, Looking for job as admintration, management and consulting, in battambang...Read more...
 • Ms.Panhaka PEL, Looking for job as Executive, Distribution Compensation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Kakveidontrey Pich, Looking for job as Social Worker, in battambang...Read more...
 • Ms.Soknai Chet, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...