អ្នកដឹកជញ្ជូន

Campany WorldBridge Outsourcing Solutions Co,.Ltd
Website http://www.wboutsourcing.com
Phone +855(0) 23 987 252
Adress New Steung Mean Chey Market, 1st Floor, #523, Preah Monireth Boulevard, Sangkat Steung Mean Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh, Cambodia

Level High School Term Full Time
Hiring 20 Sex Male
Salary ($) Age 18-35
Type Contract/Temp Location preah sihanouk
Job Category Other Job Views 2026
Publish date 11-Jan-2019 Close Date 11-Feb-2019

ក្រុមហ៊ុន វើលប្រ៊ីជអៅសសស៊ឹង សឹលូស៊ីន (WBO) យើងខ្ញុំត្រូវការ ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែក អ្នកដឹកជញ្ជូនតាមម៉ូតូ និង Tuk Tuk ជាច្រើននាក់ ប្រចាំខេត្ត ព្រះសីហនុ និងខេត្ត កំពត ។

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖
 អាយុ ចាប់ពី១៨ឆ្នាំ
 ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័នសញ្ជាតិខ្មែរ
 ស្គាល់ផ្លូវ និងភូមិសាស្រ្ត ខេត្ត
 មានភាពរស់រាយរាក់ទាក់
 មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ ចំពោះការងារ
 មានភាពស្មោះត្រង់ និងមានអ្នកធានាច្បាស់លាស់

បែបបទនៃការដាក់ពាក្យ៖
បេក្ខជនចាប់អារម្មណ៍ អាចធ្វើការទំនាក់ទំនង និងដាក់ពាក្យធ្វើការតាមអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖
អាគារផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី ជាន់ទី ១ ផ្លូវ មុន្នីរ៉េត សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យថ្មី ខណ្ឌ័មានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ 855 (0)-23 987 252 / 098 345 546 / 017 345 546
តាមរយះអ៊ីម៉េល: hr_asst2@wboutsourcing.com / jobs@wboutsourcing.com

Name HR Department
Phone +855(0) 23 987 252 / 096 9955 633 / 011 898 081
E-mail jobs@wboutsourcing.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khut Navy, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ying Sreylun, Looking for job as H.R assistant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chanrathany Pom, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.សេង​ សុវណ្ណរ៉ុង, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Dol Ratha, Looking for job as loan officer or Customer Relation , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoeurn Bora, Looking for job as Administration, in battambang...Read more...
 • Ms.Maryneth Pich, Looking for job as Accountant, in battambang...Read more...
 • Mr.heng samnang, Looking for job as IT, in phnom penh...Read more...
 • Mr.chanphup sous, Looking for job as interior designer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sophannary Lim, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Prak Bunleng, Looking for job as Payment officer, in preah sihanouk...Read more...
 • Mr.SON THYNA, Looking for job as Admin assistand, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Barry Yaxley, Looking for job as General Manager , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Piseth Tan, Looking for job as branding, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhon Manet, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...

Featured Free