អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់

Campany Borey Chea Ry
Website
Phone
Adress

Level High School Term Full Time
Hiring 2 Sex Female
Salary ($) $230-$400 Age 18-30
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Accountancy Job Views 466
Publish date 03-May-2019 Close Date 31-May-2019

-ការតព្វកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវ៖
• រៀបចំឯកសារ សំរាប់ការលក់ (ប្លង់ផ្ទះក្នុងគម្រោងទាំងមូល, តារាងតំលៃ, តារាងបង់ប្រាក់, ពត៌មានធនាគារ, កាតាឡុក, លិខិតកក់ប្រាក់, លិខិតស្នើសុំផ្សេងៗ
• ធ្វើការពន្យល់ភ្ញៀវអំពីមុខងារ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រភេទផ្ទះនិមួយៗ
• សម្រេចអោយបានលើចំនួនផ្ទះដែលបានកំណត់ប្រចាំខែ
• ធ្វើការណាត់ជួបអតិថិជន ក្នុងការិយាល័យលក់ រឺខាងក្រៅប្រសិនបើចាំបាច់
• បញ្ចុះបញ្ចូលអតិថិជន ដើម្បីជម្រុញការលក់ និងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ
• រៀបចំរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃ, សប្តាហ៍ និងខែ
• រៀបចំកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទូរស័ព្ទទៅអតិថិជនគោលដៅ
• ធ្វើរបាយការណ៍អំពីគូរប្រកួតប្រជែង
• រក្សាទំនាក់ទំនងល្អ និងផ្តល់សេវាកម្មល្អ ជាមួយអតិថិជន
• រៀបសំភារៈសំរាប់លក់ និងកន្លែងលក់អោយមានសណ្តាប់ធ្នាប់

-លក្ខណៈសម្បត្តិការងារ៖
 ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម, ទីផ្សារ រឺផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធ
 មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច១ឆ្នាំ លើផ្នែកលក់, ផ្នែកទីផ្សារ រឺផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធ
 មានចំណេះដឹងលើផ្នែកលក់, ផ្នែកទីផ្សារ និងការយល់ដឹងអំពីពាណិជ្ជកម្ម
 មានចំណេះដឹងលើកុំព្យូទ័រ ផ្នែក Word, Excel and PowerPoint
 មានជំនាញអាចពន្យល់ភ្ញៀវដោយការនិយាយ និងការសរសេរផ្សេងៗ។ អាចធ្វើរបាយការណ៍ ទាំងភាសារខ្មែរ និងអង់គ្លេស។
 ពូកែខាងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងផ្នែកផ្សេងៗ
 មានសមត្ថភាពអាចវិភាគអតិថិជន និងអាចបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ
 អាចបង្កើតគំនិតថ្មីៗក្នុងការលក់ ដើម្បីសម្របស្ថានភាពទីផ្សារ
 មានសមត្ថភាពអាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ
 មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ អាចបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ

+ពេលវេលាធ្វើការ៖
-ធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់អាទិត្យ
-ថ្ងៃឈប់សម្រាក់ 4 ថ្ងៃក្នុងមួយខែ
-ពីម៉ោង 08:00 ព្រឹក ដល់ 5:30 ល្ងាច

Name HR Department
Phone 017 960 710
E-mail job.boreycheary@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Ms.Sam Channa, Looking for job as Teaching assistants (ECO International School), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Dalin Leng, Looking for job as HR Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chhun Lay Sean, Looking for job as Teller, Customer Service, Cleaner, in kampong cham...Read more...
 • Ms.Yim Sokchea, Looking for job as Teller , Accountant, Customer Servince Officer, in kampong cham...Read more...
 • Ms.thou Raksmey, Looking for job as Draftsman Engineer and Quality Surveyor (QS), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kuch Linda, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Meas Sambath, Looking for job as Customer Service officer/Humans resources/Contact Center, in phnom penh...Read more...
 • Ms.San Srey oun , Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sokheng Chay, Looking for job as Customer service Assistant, in oddar meanchey...Read more...
 • Ms.SOK KIMNY, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Em EmSarin, Looking for job as Finace.accounting, in pailin...Read more...
 • Ms.NETH VITA, Looking for job as Hotel&Restaurant;, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Keo Sreylim, Looking for job as Accountant, Tellers, credit officer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.ប៉ូលឹន សាន សុខ, Looking for job as ជំនួយការ, in battambang...Read more...
 • Mr.Vong Pharith, Looking for job as Industrial Engineering Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Yan Vannak, Looking for job as Serve customers, in battambang...Read more...
 • Mr.Mai Nachy, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Sothiem HEM, Looking for job as Quality assurance , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chum Nathputheara, Looking for job as Assistant admin, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Vuth Barmey, Looking for job as Accounting , in siem reap...Read more...
 • Mr.sun virith, Looking for job as Account & Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kleb Thida, Looking for job as Assistant Account , in kampot...Read more...
 • Mr.Lim Socheat, Looking for job as Developer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Seng Chan Chay ya, Looking for job as Custom service , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Deab Sreyny , Looking for job as Account manager , in takéo...Read more...
 • Mr.Chanthou Seng, Looking for job as admintration, management and consulting, in battambang...Read more...
 • Ms.Panhaka PEL, Looking for job as Executive, Distribution Compensation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Kakveidontrey Pich, Looking for job as Social Worker, in battambang...Read more...
 • Ms.Soknai Chet, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...

Featured Free