អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់

Campany Borey Chea Ry
Website
Phone
Adress

Level High School Term Full Time
Hiring 2 Sex Female
Salary ($) $230-$400 Age 18-30
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Accountancy Job Views 104
Publish date 03-May-2019 Close Date 31-May-2019

-ការតព្វកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវ៖
• រៀបចំឯកសារ សំរាប់ការលក់ (ប្លង់ផ្ទះក្នុងគម្រោងទាំងមូល, តារាងតំលៃ, តារាងបង់ប្រាក់, ពត៌មានធនាគារ, កាតាឡុក, លិខិតកក់ប្រាក់, លិខិតស្នើសុំផ្សេងៗ
• ធ្វើការពន្យល់ភ្ញៀវអំពីមុខងារ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រភេទផ្ទះនិមួយៗ
• សម្រេចអោយបានលើចំនួនផ្ទះដែលបានកំណត់ប្រចាំខែ
• ធ្វើការណាត់ជួបអតិថិជន ក្នុងការិយាល័យលក់ រឺខាងក្រៅប្រសិនបើចាំបាច់
• បញ្ចុះបញ្ចូលអតិថិជន ដើម្បីជម្រុញការលក់ និងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ
• រៀបចំរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃ, សប្តាហ៍ និងខែ
• រៀបចំកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទូរស័ព្ទទៅអតិថិជនគោលដៅ
• ធ្វើរបាយការណ៍អំពីគូរប្រកួតប្រជែង
• រក្សាទំនាក់ទំនងល្អ និងផ្តល់សេវាកម្មល្អ ជាមួយអតិថិជន
• រៀបសំភារៈសំរាប់លក់ និងកន្លែងលក់អោយមានសណ្តាប់ធ្នាប់

-លក្ខណៈសម្បត្តិការងារ៖
 ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម, ទីផ្សារ រឺផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធ
 មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច១ឆ្នាំ លើផ្នែកលក់, ផ្នែកទីផ្សារ រឺផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធ
 មានចំណេះដឹងលើផ្នែកលក់, ផ្នែកទីផ្សារ និងការយល់ដឹងអំពីពាណិជ្ជកម្ម
 មានចំណេះដឹងលើកុំព្យូទ័រ ផ្នែក Word, Excel and PowerPoint
 មានជំនាញអាចពន្យល់ភ្ញៀវដោយការនិយាយ និងការសរសេរផ្សេងៗ។ អាចធ្វើរបាយការណ៍ ទាំងភាសារខ្មែរ និងអង់គ្លេស។
 ពូកែខាងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងផ្នែកផ្សេងៗ
 មានសមត្ថភាពអាចវិភាគអតិថិជន និងអាចបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ
 អាចបង្កើតគំនិតថ្មីៗក្នុងការលក់ ដើម្បីសម្របស្ថានភាពទីផ្សារ
 មានសមត្ថភាពអាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ
 មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ អាចបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ

+ពេលវេលាធ្វើការ៖
-ធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់អាទិត្យ
-ថ្ងៃឈប់សម្រាក់ 4 ថ្ងៃក្នុងមួយខែ
-ពីម៉ោង 08:00 ព្រឹក ដល់ 5:30 ល្ងាច

Name HR Department
Phone 017 960 710
E-mail job.boreycheary@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Mr.Chanthou Seng, Looking for job as admintration, management and consulting, in battambang...Read more...
 • Ms.Panhaka PEL, Looking for job as Executive, Distribution Compensation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Kakveidontrey Pich, Looking for job as Social Worker, in battambang...Read more...
 • Ms.Soknai Chet, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khut Navy, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ying Sreylun, Looking for job as H.R assistant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chanrathany Pom, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.សេង​ សុវណ្ណរ៉ុង, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Dol Ratha, Looking for job as loan officer or Customer Relation , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoeurn Bora, Looking for job as Administration, in battambang...Read more...
 • Ms.Maryneth Pich, Looking for job as Accountant, in battambang...Read more...
 • Mr.heng samnang, Looking for job as IT, in phnom penh...Read more...
 • Mr.chanphup sous, Looking for job as interior designer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sophannary Lim, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Prak Bunleng, Looking for job as Payment officer, in preah sihanouk...Read more...

-->