អ្នកកាន់ស្តុកឬឃ្លាំង/Stock Keeper, បន្ទាន់

Campany Worldcambodia
Website http://www.worldcambodia.com
Phone info.worldcambodia@gmail.com
Adress #33,287, Toukork, Phnom Penh, Cambodia

Level High School Term Full Time
Hiring 2 Sex Male
Salary ($) Negotiation Age 18+
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Operations Job Views 1020
Publish date 01-Feb-2019 Close Date 28-Feb-2019

+ ជួយគ្រប់គ្រងស្តុកចេញ-ចូលប្រចាំថ្ងៃ
+ រៀបចំនឹងប្រមូលរបាយការណ៍តាមការដ្ឋាន
+ រៀបចំតាមដានការប្រើប្រាស់សម្ភារៈតាមការដ្ឋាន
+ រៀបចំកំណត់លេខសំគាល់ទៅតាមសម្ភារៈសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុន
+ រៀបចំរបាយការណ៍សម្ភារៈ/ឧបករណ៍ប្រចាំខែនិងប្រចាំសប្តាហ៍
+ នឹងការងារដ៍ទៃទៀតដែលប្រធានដាក់ជូន

+ ​ទើបបញ្ចប់ថ្នាក់ទី ១២/កំពុងសិក្សា ឬបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
+​ យ៉ាងហោចមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំ ឬកន្លះឆ្នាំ (៥ខែ)
+ ត្រូវមានការតស៊ូ អត់ធ្មត់ ព្យាយាម និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ
+ ត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ ទៀតទាត់ ទន់ភ្លន់ ម៉ឹងម៉ាត់ គោរពម៉ោងការងារ
+ អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសខ្លះជាការប្រសើរ
+ ទីតាំងការងារសម្រាប់ក្រុងតាខ្មៅ

Name Recruitment Department
Phone HR Department
E-mail info.worldcambodia@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Ms.Sam Channa, Looking for job as Teaching assistants (ECO International School), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Dalin Leng, Looking for job as HR Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chhun Lay Sean, Looking for job as Teller, Customer Service, Cleaner, in kampong cham...Read more...
 • Ms.Yim Sokchea, Looking for job as Teller , Accountant, Customer Servince Officer, in kampong cham...Read more...
 • Ms.thou Raksmey, Looking for job as Draftsman Engineer and Quality Surveyor (QS), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kuch Linda, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Meas Sambath, Looking for job as Customer Service officer/Humans resources/Contact Center, in phnom penh...Read more...
 • Ms.San Srey oun , Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sokheng Chay, Looking for job as Customer service Assistant, in oddar meanchey...Read more...
 • Ms.SOK KIMNY, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Em EmSarin, Looking for job as Finace.accounting, in pailin...Read more...
 • Ms.NETH VITA, Looking for job as Hotel&Restaurant;, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Keo Sreylim, Looking for job as Accountant, Tellers, credit officer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.ប៉ូលឹន សាន សុខ, Looking for job as ជំនួយការ, in battambang...Read more...
 • Mr.Vong Pharith, Looking for job as Industrial Engineering Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Yan Vannak, Looking for job as Serve customers, in battambang...Read more...
 • Mr.Mai Nachy, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Sothiem HEM, Looking for job as Quality assurance , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chum Nathputheara, Looking for job as Assistant admin, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Vuth Barmey, Looking for job as Accounting , in siem reap...Read more...
 • Mr.sun virith, Looking for job as Account & Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kleb Thida, Looking for job as Assistant Account , in kampot...Read more...
 • Mr.Lim Socheat, Looking for job as Developer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Seng Chan Chay ya, Looking for job as Custom service , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Deab Sreyny , Looking for job as Account manager , in takéo...Read more...
 • Mr.Chanthou Seng, Looking for job as admintration, management and consulting, in battambang...Read more...
 • Ms.Panhaka PEL, Looking for job as Executive, Distribution Compensation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Kakveidontrey Pich, Looking for job as Social Worker, in battambang...Read more...
 • Ms.Soknai Chet, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...