ជំនួយការអ្នកបើកបររថយន្ត (បន្ទាន់)

Campany ICS Group Pte.,Ltd
Website http://www.ics.edu.kh
Phone +855(0)69633558
Adress #14, Street 214, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

Level High School Term Full Time
Hiring 2 Sex Unlimited
Salary ($) Age
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Driver / Cooker Job Views 1974
Publish date 28-Sep-2018 Close Date 30-Nov-2018

-​ ធានា និងរក្សាសុវត្ថិភាពសិស្ស នៅពេលចូល-ចុះពីរថយន្ត នៅក្នុងរថយន្ត និងនៅ ពេលជូនសិស្សដល់ដៃមាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាល
- មើលសិស្សមិនឱ្យស្រែកឡូឡា ឬប្រឡែងគ្នានៅពេលកំពុងជិះរថយន្ត
- ពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះសិស្សជិះឡាន ទាំងពេលដឹកមកសាលា និងជូនត្រឡប់ទៅផ្ទះ ដើម្បីធានាបានគ្រប់ចំនួនកំណត់
- យាមប្រចាំការតាមតំបន់ និងម៉ោងពេលដែលបានកំណត់
- បំពេញការងារផ្សេងៗតាមតម្រូវការក្រុមហ៊ុន

- ចេះសរសេរ ស្តាប់ និងអានភាសាខ្មែរ បានល្អ
- ឧស្សាហ៍ ព្យាយាម និងស្មោះត្រង់ក្នុងការងារ
- មានបទពិសោធន៍ការងារកាន់តែប្រសើរ

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខៈ 069 633 558 ឬអាចផ្ញើរCVតាមរយៈ

Email: sophal.yi9@gmail.com ឬអាចដាក់ពាក្យនៅក្រុមហ៊ុនដែលមានអាសយដ្ឋាន អាគាលេខ14 ផ្លូវលេខ214 (សម្តេចប៉ាន) សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ.

Name Yi Sophal
Phone +855(0)69633558
E-mail sophal.yi9@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khut Navy, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ying Sreylun, Looking for job as H.R assistant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chanrathany Pom, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.សេង​ សុវណ្ណរ៉ុង, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Dol Ratha, Looking for job as loan officer or Customer Relation , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoeurn Bora, Looking for job as Administration, in battambang...Read more...
 • Ms.Maryneth Pich, Looking for job as Accountant, in battambang...Read more...
 • Mr.heng samnang, Looking for job as IT, in phnom penh...Read more...
 • Mr.chanphup sous, Looking for job as interior designer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sophannary Lim, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Prak Bunleng, Looking for job as Payment officer, in preah sihanouk...Read more...
 • Mr.SON THYNA, Looking for job as Admin assistand, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Barry Yaxley, Looking for job as General Manager , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Piseth Tan, Looking for job as branding, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhon Manet, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Run Kau, Looking for job as Call Center Officer, in phnom penh...Read more...

Featured Free