ជំនួយការបច្ចេកទេសម៉ាស៊ីនថតចម្លង ($200-$250)

Campany Techzone Plus co.,ltd
Website http://www.techzoneplus.com.kh
Phone 015 33 49 49/017 615 125
Adress Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

Level High School Term Full Time
Hiring 3 Sex Male
Salary ($) ($200-$250) Age 18
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Operations Job Views 293
Publish date 08-Jan-2020 Close Date 08-Feb-2020

គោលបំណង
• ដើម្បីជួយសម្រួលការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវដំឡើង សម្អាតម៉ាស៊ីនថតម្លងអោយភ្ញៀវបានទាន់ពេលវេលា និងការធានាបាននូវការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនទាំងក្នុងក្រុង និងនៅតាមបណ្តាខេត្ត។
ពិពណ៍នាអំពីការងារ
• រៀបចំដំឡើងម៉ាស៊ីនថតចម្លង បន្ទាប់ពីលាងបាន ស្អាត រឺស្ងួត ទៅតាមផែនការ និងតាមម៉ូឌែល
• ដោះស្រាយបញ្ហាម៉ាស៊ីនថតចម្លងអោយអតិថិជននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន និងខាងក្រៅ ដូចជា (ប្តូរគ្រឿងបន្លាស់ ជួសជុល ថែទាំ)
• ការងារផ្សេងបន្ថែមទៀតគឺទៅតាមការរៀបចំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង
អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន
• ប្រាក់ខែអាចចរចា
• ច្បាប់ឈប់សម្រាកទៅតាមច្បាប់រដ្ឋ (ច្បាប់ឈប់ប្រចាំឆ្នាំ)
• ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមប្រចាំខែ (ថ្លៃសាំង)
• ការធានារ៉ាប់រងអាយុជិវិត

តម្រូវការពីការងារ
• សញ្ញាប័ត្រផ្នែក IT & Technician រឺទើបបញ្ចប់ថ្នាក់ទី ១២
• មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងបំពេញការងារ
• មិនមានបទពិសោធន៍ក៏អាចដាក់បាន
• អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះ
ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ
Company: Techzone Plus Co., Ltd.
Name: HR & Admin
Phone: 015 33 49 49/017 615 125
E-mail: hr@techzoneplus.com.kh/savuth.mith@gmail.com
Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.

Name HR & Admin
Phone 015 33 49 49/017 615 125
E-mail hr@techzoneplus.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.
 • Mr.tavkheanglim , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Benjen Manderly , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Tormund Baelish , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.margaery , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.lucy , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.TUY CHENDA , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.lyhorngleang , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.MIECH SOKMEAN , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.ouk lyhong , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Pheaktra , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Horm sorya , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Sakal Matel, Looking for job as legal Assistant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.kesor , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Lina , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.chea seavsean , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.test , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Benjamin , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Panharath , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Rothna , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.chhumsina , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.sophany , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Visoth Math, Looking for job as Legal/Administration, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sreyneang Chhun, Looking for job as Operation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Yi sam at, Looking for job as Marketing Sale, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Son Sovanchanthorn , Looking for job as Teller/ Customer service/ Sales , in siem reap...Read more...
 • Ms.SreyTeav Tim, Looking for job as Customer service , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sam Channa, Looking for job as Teaching assistants (ECO International School), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Dalin Leng, Looking for job as HR Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chhun Lay Sean, Looking for job as Teller, Customer Service, Cleaner, in kampong cham...Read more...
 • Ms.Yim Sokchea, Looking for job as Teller , Accountant, Customer Servince Officer, in kampong cham...Read more...
 • Ms.thou Raksmey, Looking for job as Draftsman Engineer and Quality Surveyor (QS), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kuch Linda, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Meas Sambath, Looking for job as Customer Service officer/Humans resources/Contact Center, in phnom penh...Read more...
 • Ms.San Srey oun , Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sokheng Chay, Looking for job as Customer service Assistant, in oddar meanchey...Read more...
 • Ms.SOK KIMNY, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Em EmSarin, Looking for job as Finace.accounting, in pailin...Read more...
 • Ms.NETH VITA, Looking for job as Hotel&Restaurant;, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Keo Sreylim, Looking for job as Accountant, Tellers, credit officer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.ប៉ូលឹន សាន សុខ, Looking for job as ជំនួយការ, in battambang...Read more...
 • Mr.Vong Pharith, Looking for job as Industrial Engineering Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Yan Vannak, Looking for job as Serve customers, in battambang...Read more...
 • Mr.Mai Nachy, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Sothiem HEM, Looking for job as Quality assurance , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chum Nathputheara, Looking for job as Assistant admin, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Vuth Barmey, Looking for job as Accounting , in siem reap...Read more...
 • Mr.sun virith, Looking for job as Account & Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kleb Thida, Looking for job as Assistant Account , in kampot...Read more...
 • Ms.Duong Amara, Looking for job as Chief registration officer, in battambang...Read more...
 • Mr.Lim Socheat, Looking for job as Developer, in phnom penh...Read more...