ផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ ($200-$350)

Campany Techzone Plus co.,ltd
Website http://www.techzoneplus.com.kh
Phone 015 33 49 49/017 615 125
Adress Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 2 Sex Unlimited
Salary ($) ($200-$350) Age 18
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Sales Job Views 1676
Publish date 04-Jul-2019 Close Date 04-Aug-2019

អំពីក្រុមហ៊ុន ថេកហ្សូន ផ្លាស ក្រុមហ៊ុនថេកហ្សូន ផ្លាស គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់សេវាកម្ម លក់ ជួល ជួសជុលម៉ាស៊ីនថតចម្លង ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ និងម៉ូទ័របូមទឹកគ្រប់ប្រភេទ ។ ដោយសារក្រុមហ៊ុនមានការកើនឡើងនូវប្រតិបត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃហេតុដូច្នេះក្រុមហ៊ុនត្រូវការបុគ្គលិកបន្ថែមតាមផ្នែកនីមួយៗដូចខាងក្រោម៖
គោលបំណងក្នុងការជ្រើសរើស គឺដើម្បីជួយសម្រួលការងារក្នុងផ្នែកនីមួយៗអោយកាន់តែប្រសើឡើង។
ការពិពណ៍នាអំពីការងារ
• លក់ម៉ូទ័របូមទឹក (មានម៉ូទ័រគ្រប់ប្រភេទ)
• រៀបចំផែនការ និងយុទ្ធសាស្រ្តលក់
• ជួយរៀបចំផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន
• ចុះទៅតាមគោលដៅដើម្បីជួបជាមួយអតិថិជន ស្វែងរកអតិថិជនថ្មី និងថែរក្សាអតិថិជនចាស់
• ជួយរៀបចំចាត់ចែង និងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងជាមួយបច្ចេកទេស និងភ្ញៀវ
• ការងារផ្សេងបន្ថែមទៀតគឺទៅតាមការរៀបចំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង
អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន
• ប្រាក់ខែអាចចរចា (ប្រាក់ខែទី១៣)
• ច្បាប់ឈប់សម្រាកទៅតាមច្បាប់រដ្ឋ (ច្បាប់ឈប់ប្រចាំឆ្នាំ)
• ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមប្រចាំខែ (ថ្លៃសាំង ថ្លៃកាតទូរស័ព្ទ)
• ការធានារ៉ាប់រងអាយុជិវិត

តម្រូវការពីការងារ
• សញ្ញាប័ត្រផ្នែក លក់និងទីផ្សារ
• មានបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកគ្រឿងអគ្គីសនីកាន់តែល្អ
• មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងបំពេញការងារ
• អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះ
• អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដូចជា (Microsoft Word & Excel…….)

Company: Techzone Plus Co., Ltd.
Name: HR & Admin
Phone: 015 33 49 49/017 615 125
E-mail: hr@techzoneplus.com.kh/savuth.mith@gmail.com
Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.

Name HR & Admin
Phone 015 33 49 49/017 615 125
E-mail hr@techzoneplus.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free