បំរើសេវាអតិថិជន

Campany Sun Hour Group
Website http://www.sunhour.com
Phone 015500831 / 023 218 508
Adress អគារលេខ 427E0 មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 2 Sex Unlimited
Salary ($) 200 Age 18
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Customer Services Job Views 1046
Publish date 17-Aug-2019 Close Date 30-Sep-2019

• ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលក្រុមហ៊ុន
• ទំនាក់ទំនងអតិថិជន និងបុគ្គលិកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ
• ធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជន
• បំរើសេវាអតិថិជន
• មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងបុគ្គលិក

• កំរិតវប្បធម៌បញ្ចប់ថ្នាក់ទី១២ឡើងទៅ (ជាប់ រឺ ធ្លាក់បាក់ឌុប)
• មានទំនាក់ទំនងល្អ មានគំនិតច្នៃប្រឌិត និងបង្កើតថ្មី
• មានភាពស្មោះត្រង់ មានឆន្ទៈខ្ពស់ចំពោះការងារ
• អាចធ្វើការជាក្រុម និង ម្នាក់ឯងបាន
• យល់ព្រមបម្រើការងារតាមការចាត់តាំង

Name Eam Channa
Phone 015500831
E-mail hr@sunhour.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.