ជំនួយការគណនេយ្យ(Assistant Accounting)$180-$250 ចំនួន​​ ១នាក់បន្ទាន់នៅសាខាកំពង់ចាម

Campany KK Fund Leasing Plc
Website http://www.kkleasing.com
Phone 0965101777
Adress ការិយាល័យកណ្តាលៈ អគារលេខ ៧៥៩, មហាវិថីព្រះមនីវង្ស សង្កាត់បឹងត្របែក, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 1 Sex Female
Salary ($) $180-$250 Age 18-up
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Accountancy Job Views 804
Publish date 30-Oct-2019 Close Date 01-Dec-2019

1. ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
- ត្រួតពិនិត្យរាល់ការបញ្ជេញ បញ្ជូលសាច់ប្រាក់ និងគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់
- ទទួលខុសត្រូវរាល់ការចុះបញ្ជី ចំណូលចំណាយ និងកត់ត្រាក្នុងប្រព័ន្ធ
- រៀបចំឯកសារចំណូល ចំណាយ វិក័យប័ត្រ និងធ្វើរបាយការន៏ប្រចាំថ្ងៃ សប្តាហ៏ ជូនអ្នកគ្រប់គ្រង
- ទទួលខុសត្រូវលើការទុកដាក់ឯកសារផ្សេងៗ និងគ្រប់គ្រងបញ្ជីសារពើភណ្ឌ
- ត្រួតពិនិត្យលើការបញ្ជាទិញ និងការចំណាយ
- ធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗ ទៀតតាមការចាត់ចែង និងតម្រូវការចាំបាច់របស់អ្នកគ្រប់គ្រង។
2.គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់
-ពិនិត្យមើលក្រដាលប្រាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ជៀសវាងក្រដាស់ប្រាក់ក្លែងក្លាយ
-ដោះស្រាយ និងសម្របសម្រួលរាល់ការតវ៉ា ឬទាមទារផ្សេងៗពីអតិថិជន
3. ការងាររដ្ឋបាល
-ជាតំណាងអោយក្រុមហ៊ុន ខេខេហ្វាន់ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី ក្នុងការទំនាក់ទំនងសាធារណៈ នៅក្នុងតំបន់ ប្រតិបត‏ការរបស់ខ្លួន ឬ ស្នើសុំទៅប្រធានបើខ្លួនមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់ គ្រាន់ក្នុង ការទំនាក់ទំនងនេះ។
4.របាយការណ៍
-ធ្វើរបាយការណ៍ បូកសរុប ការអនុវត្ត ផែនការ (ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី) និង លទ្ធផល ការងារ ប្រចាំខែ, ប្រចាំសប្តាហ៍ ។
-ធ្វើរបាយការណ៍ បំណុលយឺតយ៉ាវ និង លទ្ធផល នៃការដោះស្រាយ
-រាយការណ៍ជាបន្ទាន់ចំពោះហេតុការណ៍ទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងមិនប្រក្រតី
-ធ្វើរបាយការណ៍ ផ្សេងៗទៀត ដែលតំរូវ ដោយ អ្នកគ្រប់គ្រង

-មានកម្រិតសិក្សាបរិញ្ញបត្រជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម ឬវិស័យផ្សេងៗ
-មានបទពិសោធការងារ ចាប់ពី០១ ឆ្នាំក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ឬធនាគាររឹតតែប្រសើរ
-មានចំណេះដឹងខាងផ្នែកធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ទីផ្សារ និងយល់ដឹងពីបញ្ហាមីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ។
-អាច អាន និង ការសរសេរ ភាសារ និង អក្សរខ្មែរច្បាស់លាស់ ។
-មានចំណេះដឹកំព្យួទ័រ MS office, MS Outlook រិតតែប្រសើ
-ជំនាញទំនាក់ទំនង និងអន្តរបុគ្គលល្អ ការងារជាក្រុម ម្ចាស់ការ និងលទ្ធផលការងារ ជាចម្បង។
-លទ្ធភាពទទួលការងារកិច្ចការងារច្រើន និងសាំញាំ ដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងពេលតែមួយ។
-លទ្ធភាពធ្វើការងារដោយមិនមានការបង្គប់បញ្ជារ ។
-មានភាពស្មោះត្រង់ខ្ពស់ គណនេយ្យភាព ឆន្ទៈការងារ វិន័យការងារ សមត្ថភាព និងការងារជាក្រុម
-មានការផ្តល់តម្លៃឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក

Name HR KKFUND
Phone 0965101777
E-mail recruit@kkleasing.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.