ជំនួយការផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ

Campany Ly Brothers limited
Website
Phone 092 866 811
Adress ផ្ទះលេខ 168 ផ្លូវ 1015 (ស្ថិតនៅខាងក្រោយ សាសាបឋមសិក្សាភ្នំពេញថ្មី) សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខ័ណ្ឌ សែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា។

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 1 Sex Unlimited
Salary ($) Age
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Marketing & PR Job Views 2098
Publish date 14-Jun-2019 Close Date 14-Jul-2019

Apollo Logistic គឺជាភ្នាក់ងារផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនទំនិញ តាមរយ:កម្មវិធីទូរស័ព្ទ ដែលអតិថិជនអាចស្វែងរកអ្នកផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូន ដើម្បីដឹកឥវ៉ាន់គ្រប់ប្រភេទទៅគោលដៅ និង ពេលវេលាណាមួយដែលពួកគាត់កំណត់ ហើយប្រតិបត្តិការសេវាដឹកជញ្ជូន ត្រូវបានតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រតិបត្តិការ និង ការបង់ថ្លៃ។ ពួកយើងត្រូវការបុគ្គលិកមួយរូប តាមលក្ខណ: ដូចខាងក្រោម ៖

KEY RESPONSIBILITIES
១. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងប្រមូលទិន័្នយ អំពីអតិថិជន ដៃគូរសហការ វិស័យដឹកជញ្ជូន ទីផ្សារ និង ដៃគូរប្រកួតប្រជែង

២. រាយការណ៍ និង ផ្តល់ជូនរបាយការណ៍ដល់ថ្នាក់លើ ដើម្បីរៀបចំយុត្តិសាស្រ្ត និង គោលដៅ

៣. ការងារផ្សេងទៀតណែនាំដោយប្រធានផ្នែកលក់និងទីផ្សារ និង អ្នកគ្រប់គ្រង

១. បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកទីផ្សារ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ ជំនាញទាក់ទងនឹងផ្នែកទីផ្សារ

២. មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំ ខាងជំនាញពាក់ព័ន្ធ ឬ ទើបតែបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រ

៣. មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស អាចនិយាយ និង សរសេរ

៤. ចេះប្រើកុំព្យូទ័រស្ទាត់ជំនាញ ដូចជា Ms. Word, Excel, Power-point, Project and Google

៥. មានអត្តចរិតត្រឹមត្រូវ ស្មោះត្រង់ និង សីលធម៏ល្អ

៦. អាចធ្វើការជាក្រុម ចេះជួយគ្នា ប្រាស័យទាក់ទង និង ទំនាក់ទំនងល្អ

៧. មានភាពអត់ធ្មត់ តស៊ូព្យាយាម ដោះស្រាយបញ្ហា និង ស្រលាញ់ខិតខំធ្វើការងារ

HOW TO APPLY
បេក្ខជន/បេក្ខនារី ដែលចាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរ CV និង Cover Letter និង តម្រូវការប្រាក់បៀវត្សន៍ មកខាន់អាស័យដ្ឋានខាងក្រោម:

ផ្ទះលេខ 168 ផ្លូវ 1015 (ស្ថិតនៅខាងក្រោយ សាលាបឋមសិក្សាភ្នំពេញថ្មី) សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌសែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ។

លោក សៀ ម៉ារឌី (Sear Mardy)

តួនាទី: HR Officer

ទូរស័ព្ទ: 092 866 811

អ៊ីម៉ែល: apply@lybrothersgroup.com.kh

Name លោក សៀ ម៉ារឌី
Phone 092 866 811
E-mail apply@lybrothersgroup.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.