ប្រធានផ្នែកទីផ្សា (Assistant Marketing Manager) ចំនួន ០១ កន្លែង

Campany 103 New Production Co., Ltd.
Website http://www.103npt.com.kh
Phone 070 216 103/ 070 716 103
Adress No.86 Norodom Blvd, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 1 Sex Unlimited
Salary ($) $600-$1000 Age 18-40
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Marketing & PR Job Views 2294
Publish date 15-Jan-2019 Close Date 30-Apr-2019

ការទទួលខុសត្រូវលើការងារ៖
-ធ្វើផែនការយុទ្ឋសាស្រ្ត ផែនការសកម្មភាព ផែនការថវិការសំរាប់ផ្នែកទីផ្សារ និងអនុវត្តសំរាប់ផែនការទាំងអស់នោះអោយមានប្រសិទ្ឋភាពខ្ពស់
-រៀបចំកម្មវិធីPromotionប្រចាំឆ្នាំ​(កម្មវិធីកាហ្វេនិងភោជនីដ្ឋាន)និងអនុវត្តកម្មវិធីPromotionឲ្យមានប្រសិទ្ឋភាព
-កំណត់លក្ខណៈវិនិច្ជ័យក្នុងការជ្រើសរើសទីតាំងថ្មីដើម្បីបើកសាខាថ្មីកាហ្វេ&ភោជនីយដ្ឋាន និងសាខាលក់គ្រឿងសំណង់ និងចូលរួមជ្រើសរើសទីតាំង អោយបានល្អ
-ផ្ដលល់គំនិតល្អក្នុងងការរចនាទាក់ទងនឹងការផលិតឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយដូចជា​ catalogue, brochure, banner, stand, Logo, adverting, Leaflet

លក្ខខណ្ឌការងារ៖
- អាចប្រើប្រាស់ភាសារខ្មែរច្បាស់លាស់ និងកំរិតនៃភាសារអង់គ្លេសបានល្អ
​ - មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រខាងផ្នែកទីផ្សារ ឬផ្នែកពាក់ព័ន្ឋ
- មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច៣ឆ្នាំលើការរៀបចំប្រព័ន្ឋទីផ្សារ (កាហ្វេ និងភោជនីដ្ឋាន)
- អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រកម្មវិធី Word, Excel, Power Point, E-mail, Internet
- មានជំនាញទំនាក់ទំនងប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងមានភាពឆ្នៃប្រឌិត
- មានចំណេះដឹងខាង រចនាក្រាហ្វិចជាការប្រសើរ
អត្ថប្រយោជន៍៖
-​ ប្រាក់បៀវត្ស (អាចចរចារបានដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ និងការអនុវត្តការងារ)
- ទទួលបានការធានារ៉ាប់រងទាំងគ្រោះថ្នាក់ និងសុខភាព ២៤ម៉ោង ក្នុងមួយថ្ងៃ
- ច្បាប់ឈប់សំរាកប្រចាំឆ្នាំ ច្បាប់ឈឺ ច្បាប់លំហែរមាតុភាព និងច្បាប់ពិសេសផ្សេងៗ
- ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិក ដំណើរកម្សាន្តប្រចាំឆ្នាំ​និងទស្សនៈកិច្ចក្រៅស្រុក(បុគ្គលិកឆ្នើម)
- ទទួលបានឱកាសអភិវឌ្ឍន៏លើជំនាញការងារ ភាសារ ជំនាញផ្សេងៗ និងមានអត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗច្រើនទៀត

Name HR Department
Phone 070 216 103/ 070 716 103
E-mail toktonghr103@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khut Navy, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ying Sreylun, Looking for job as H.R assistant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chanrathany Pom, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.សេង​ សុវណ្ណរ៉ុង, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Dol Ratha, Looking for job as loan officer or Customer Relation , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoeurn Bora, Looking for job as Administration, in battambang...Read more...
 • Ms.Maryneth Pich, Looking for job as Accountant, in battambang...Read more...
 • Mr.heng samnang, Looking for job as IT, in phnom penh...Read more...
 • Mr.chanphup sous, Looking for job as interior designer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sophannary Lim, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Prak Bunleng, Looking for job as Payment officer, in preah sihanouk...Read more...
 • Mr.SON THYNA, Looking for job as Admin assistand, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Barry Yaxley, Looking for job as General Manager , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Piseth Tan, Looking for job as branding, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhon Manet, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Run Kau, Looking for job as Call Center Officer, in phnom penh...Read more...

Featured Free