ប្រធានសាខា (Branch Manager) កំពង់ចាម

Campany KK Fund Leasing Plc
Website http://www.kkleasing.com
Phone 0965101777/0965010777
Adress អាគារលេខ ៧៥៩, មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស, សង្កាត់បឹងត្របែក, ខណ្ឌចំការមន, ក្រុងភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា។

Level Master of Business (MBA) Term Full Time
Hiring Sex Male
Salary ($) $500-$1000 Age 18-45
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Banking & Finance Job Views 1854
Publish date 05-Jul-2019 Close Date 05-Aug-2019

- រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់សាខារបស់ខ្លួន
- កំនត់យុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការបញ្ចេញឥណទានបង់រំលស់
- សិក្សាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់មន្រ្តីឥណទាន
- ចុះជួបជាមួយអតិថិជនថ្មីៗ​ ជាមួយមន្ត្រីឥណទាន
- បណ្តុះបណ្តាលជំនាញឥណទានដល់មន្រ្តីឥណទានថ្មី
- សហការជាមួយប្រធានផ្នែកឥណទាន ដើម្បីដោះស្រាយ ឥណទានដែលមានបញ្ហា
- សហការជាមួយសអាជ្ញាមានសមត្ថកិច្ច
- សហការជាមួយមន្រ្តីសវនករ ក្នុងការចុះធ្វើសវនកម្ម
- អនុវត្តការងារផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
- សហការជាមួយប្រធានផ្នែកឥណទានប្រចាំសាខា ក្នុងការកំណត់គោលការណ៏ ឥណទានរបស់មន្រ្តី ឥណទានម្នាក់ៗ

-​ មានបទពិសោធន៏យ៉ាងតិច ២ឆ្នាំក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
- មានសញ្ញាប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង ឬថ្នាក់អនុបណ្ឌិត
- មានជំនាញក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មល្អ ការទំនាក់ទំនងល្អ​ និងការដោះស្រាយបញ្ហា
-​ មានចំណេះដឹងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Ms. Office និងភាសាអង់គ្លេស
- មានសីលធម៌ល្អ មានឥរិយាបទល្អ មានភាពស្មោះត្រង់មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់មានការគោរពវិន័យ និងមានគំនិតជាសហគ្រិន
- មានចំណេះដឹង​ ក្នុងការគ្រប់គ្រង់បុគ្គលិកច្រើននាក់
- បេក្ខជនដាក់ពាក្យត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន និងអាចធ្វើការងារឆ្ងាយបាន។

Name Tok Tong
Phone 0965101777/0965010777
E-mail recruit@kkleasing.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.