អ្នកបើកបរ (ភ្នំពេញ )

Campany Toyota (Cambodia) Co., Ltd
Website http://www.toyota.com.kh
Phone 017 222 077/017 333 521
Adress Attwood Business Center, Unit #57-69 E2, Level 3, Street 110A, Sangkat Ou Baek K’am, Khan Sen Sok, Phnom Penh

Level High School Term Full Time
Hiring 2 Sex Unlimited
Salary ($) Age
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Driver / Cooker Job Views 2369
Publish date 03-Jun-2019 Close Date 01-May-2020

ទំនួលខុសត្រូវការងារ (សាខាភ្នំពេញ​)

-បើកបររថយន្តប្រចាំថ្ងៃ ដែលចាត់ចែងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង
-ត្រួតពិនិត្យរថយន្តប្រចាំថ្ងៃ និងបច្ចេកទេសយានយន្ដអោយបានទាន់ពេលវេលា
-កត់ត្រារបាយការណ៍រថយន្តក្នុងកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃ
-គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍​និងច្បាប់ក្រុមហ៊ុន
-ត្រាចូលសៀវភៅក្នុងសៀវភៅប្រត្ដិបត្ដិការ ឬគ្រប់គោលដៅទាំងអស់
-ថែរក្សានិងសំអាតរថយន្តប្រចាំថ្ងៃ
-រាយការណ៍រាល់បញ្ហាដែលកើតមានចំពោះរថយន្តទៅផ្នែករដ្ឋបាល
-ប្រតិបត្ដិការងារដោយគោរពតាមការណែនាំរបស់ប្រធានក្រុមនិងប្រធានសាខា
-ការងារផ្សេងៗទៀតទៅតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានសាខា

ទំនួលខុសត្រូវការងារ (សាខាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស)

-បើកបររថយន្ដពីកន្លែងត្រួតពិនិត្យទៅចំណត
-បើកបររថយន្ដពីចំណតទៅរោងជាងនិងពីរោងជាងទៅកន្លែងរង់ចាំ ដឹកជញ្ជូនរថយន្ដ
-ត្រួតពិនិត្យគុណភាពរថយន្តពីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន
-ទទួលនិងត្រួតពិនិត្យរថយន្តនៅផែស្ងួត
-ការងារផ្សេងៗទៀតទៅតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានសាខា

-ភេទប្រុស អាយុចាប់ពី ១៨ - ៣០ឆ្នាំ
-យ៉ាងហោចណាស់រៀនថ្នាក់ទី៩នៃសាលាចំណេះទូទៅ
-មានប័ណ្ណបើកបរ
-មានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងការងារ និងជាមួយមិត្តរួមការងារ
-មានការអត់ធ្មត់ ព្យាយាម ស្មោះត្រង់ និងមានភាពពេញចិត្តនឹងការងារ
-ចេះនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះ

Name HR Department
Phone 017 222 077/017 333 521
E-mail recruitment@toyota.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.