ផ្នែកបើកបរឡានកង់ ១០ឬ២០តោន/ជាបន្ទាន់

Campany Global (Cambodia) Agent Limited
Website http://www.2hrglobal.com
Phone +855 (0) 97 9927 927
Adress #2829, St 598, ToukSangke, ToulKork, Phnom Penh

Level Other Term Full Time
Hiring 1 Sex Male
Salary ($) Negotiation Age 25+
Type Permanent Location oddar meanchey
Job Category Transport & Logistics Job Views 1323
Publish date 27-Jun-2019 Close Date 30-Jul-2019

- អាចបើកបរឡានក្បាល ៤ ឬកង់ 10 យ៉ាងហោច ឡើងទៅ
- មិនធ្លាប់មានប្រវត្តិសេពគ្រឿងញៀន ឬលួចបូមប្រេងលក់
- អាចបើកបរផ្លូវឆ្ងាយបានដោយយកចិត្តទុក មិនធ្វេសប្រហែស ម៉ឺងម៉ាត់
- ធន់នឹងកិច្ចការផ្សេងៗ នឹងអាចស្នាក់នៅតាមខេត្តឆ្ងាយៗបាន
- មិនផឹកស្រា ឬជក់បារីក្នុងពេលបើកបរឬកំពុងបំពេញការងារ
- មានចិត្តអំណត់ ស្មោះត្រង់ ឬធ្លាប់ពិរុទ្ធភាព(ជាប់ទោសទណ្ឌ)ណាមួយឡើយ
- ស្រឡាញ់កិច្ចការផ្នែកបើកបរ នឹងចេះថែទាំ រក្សារថយន្តដែលខ្លួនប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ
- ជំរុញកិច្ចការទទួលខុសត្រូវ ឬអាចនឹងបត់បែនក្នុងសំពាធការងារបាន

- អាចសសេរនឹងអានអក្សរខ្មែរបានល្អប្រសើរ
- អាយុមិនលើសពី៤៥ឬ៤៩ឆ្នាំយ៉ាងច្រើន
- យល់ដឹងអំពីការថែទាំយានយន្តផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះៗ
- មានបណ្ណបើកបរត្រឹមត្រូវ
- មានអត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬសៀវភៅគ្រួសារ ឬសំបុត្រកំណើតឬឯកសារបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ
- កត់ត្រាការធ្វើដំណើរជាប្រចាំរបស់ខ្លួន
- បង្កើតឬជម្រុញលក្ខខណ្ឌតាមការស្នើសុំពីប្រធានដាក់ជូនអនុវត្តបន្ថែម
- ចេះបត់បែន ស្មោះត្រង់ រឹងមាំ រហ័សរហួន
***ប្រាក់ខែយ៉ាងហោច300ដុល្លារឡើងទៅ ឬ យោងតាមបទពិសោធន៍ការងារជាក់ស្តែងបន្ថែម

Name Global (Cambodia)/ HR Department
Phone +855 (0)979 927 927
E-mail job.hrac@outlook.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free