បណ្ណារក្ស (Librarian)

Campany Paññāsāstra International School-First Campus
Website http://www.psis-first.edu.kh
Phone 023 9999 36/87, 077 959 222.
Adress No. 3373, Street 10m Thmey, Borey Piphup Thmey (La Sen Sok), Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia. Near Makro Market and Aeon Mall 2.

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 1 Sex Female
Salary ($) $150 to $200 Age 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Education / Training Job Views 2014
Publish date 27-Aug-2018 Close Date 27-Sep-2018

 មើលការខុសត្រូវរួមក្នុងបណ្ណាល័យ
 កត់ត្រាចំណងជើង និងចំនួនសៀវភៅចូលថ្មី
 ចុះឈ្មោះអោយសិស្ស និងគ្រូដើម្បីខ្ចីសៀវភៅបាន
 ពិនិត្យ និងចេញលិខិតទារសៀវភៅពីសិស្សដែលមិនបានយកមកសងតាមថ្ងៃកំណត់
 ជួយសិស្ស ឬគ្រូបើពួកគាត់ចង់បានសៀវភៅណាមួយ
 រៀបចំទុកដាក់សៀវភៅអោយមានរប្រៀបរៀបរយ
 ពិនិត្យមើលសៀវភៅដែលខ្វះខាតនៅក្នុងបណ្ណាគារ
 គ្រប់គ្រងសិស្សពេលចូលបណ្ណាល័យ
 រៀបចំតុ កៅអី និងរៀបចំសៀវភៅតាមធ្នើពេលសិស្សអានចប់
 វាយត្រាលើសៀវភៅចូលថ្មី
 អ៊ុតក្របសៀវភៅ
 ធ្វើសម្រង់ចំនួនសៀវភៅដែលសិស្សបានអានប្រចាំថ្ងៃ
 ធ្វើការងារផ្សេងៗដែលប្រធានផ្នែក ឬនាយកដាក់អោយ

 កំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យឆ្នាំទី២ឡើងទៅ
 មានចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រ Microsoft Offices (Word, Excel,…etc.)
 ភាសាអង់គ្លេសអាចនិយាយទំនាក់ទំនងបាន
 មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារទាំងពេលវេលា និងកាតព្វកិច្ច
 ពេញចិត្តលើតួនាទីភារកិច្ច និង ចង់ធ្វើការយូរអង្វែង។

Name Chhay Chhenglong
Phone 010778817
E-mail Chhaichhenglong@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Mr.Meas Sambath, Looking for job as Customer Service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.San Srey oun , Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sokheng Chay, Looking for job as Customer service Assistant, in oddar meanchey...Read more...
 • Ms.SOK KIMNY, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Em EmSarin, Looking for job as Finace.accounting, in pailin...Read more...
 • Ms.NETH VITA, Looking for job as Hotel&Restaurant;, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Keo Sreylim, Looking for job as Accountant, Tellers, credit officer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.ប៉ូលឹន សាន សុខ, Looking for job as ជំនួយការ, in battambang...Read more...
 • Mr.Vong Pharith, Looking for job as Industrial Engineering Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Yan Vannak, Looking for job as Serve customers, in battambang...Read more...
 • Mr.Mai Nachy, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Sothiem HEM, Looking for job as Quality assurance , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chum Nathputheara, Looking for job as Assistant admin, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Vuth Barmey, Looking for job as Accounting , in siem reap...Read more...
 • Mr.sun virith, Looking for job as Account & Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kleb Thida, Looking for job as Assistant Account , in kampot...Read more...
 • Mr.Lim Socheat, Looking for job as Developer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Deab Sreyny , Looking for job as Account manager , in takéo...Read more...
 • Mr.Chanthou Seng, Looking for job as admintration, management and consulting, in battambang...Read more...
 • Ms.Panhaka PEL, Looking for job as Executive, Distribution Compensation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Kakveidontrey Pich, Looking for job as Social Worker, in battambang...Read more...
 • Ms.Soknai Chet, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...