អ្នកបើកឡានដឹកទំនិញ

Campany SOK HAY GROUP
Website
Phone 096 5301434
Adress St.271, Sangkat Boeng tompon, Khan mean chey, Phnom penh

Level High School Term Full Time
Hiring 5 Sex Male
Salary ($) 220-320 Age 20-40
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Transport & Logistics Job Views 1405
Publish date 18-Oct-2019 Close Date 30-Oct-2019

• ស្គាល់ទីតាំងនៅភ្នំពេញច្បាស់លាស់
• មើលថែទាំឡាន រម៉កកង់បី
• ចេះបើកឡាន ឬកង់បីបានស្ទាត់ជំនាញ

• គ្នានបទពិសោធន៏ ឬមានបទពិសោធន៍ផ្នែកបើកបរកាន់តែប្រសើរ
• មានទំនាក់ទំនងល្អនិងជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការទំនាក់ទំនង
• កំរិតសិក្សាថ្នាក់ទី៧
• ចេះអានអក្សរខ្មែ ឬចេះអង់គ្លេសកាន់តែប្រសើរ
• មានសុជីវធម៏ល្អក្នុងការទាក់ទងភ្ញៀវ
• មានការតស៊ូនិងបុគ្គលិកលក្ខណះល្អ
• រួសរាយរាក់ទាក់, អាចទំនាក់ទំនងនិងអ្នកដទៃបាន, ស្មោះត្រង់និងចេះបត់បែន,មានជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា
• អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៣០ឆ្នាំ

Name HRM
Phone 070980994
E-mail vanna@sokhaygroup.net

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free