អ្នកបើកឡានដឹកទំនិញ

Campany SOK HAY GROUP
Website
Phone 096 5301434
Adress St.271, Sangkat Boeng tompon, Khan mean chey, Phnom penh

Level High School Term Full Time
Hiring 5 Sex Male
Salary ($) 220-320 Age 20-40
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Transport & Logistics Job Views 591
Publish date 18-Oct-2019 Close Date 30-Oct-2019

• ស្គាល់ទីតាំងនៅភ្នំពេញច្បាស់លាស់
• មើលថែទាំឡាន រម៉កកង់បី
• ចេះបើកឡាន ឬកង់បីបានស្ទាត់ជំនាញ

• គ្នានបទពិសោធន៏ ឬមានបទពិសោធន៍ផ្នែកបើកបរកាន់តែប្រសើរ
• មានទំនាក់ទំនងល្អនិងជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការទំនាក់ទំនង
• កំរិតសិក្សាថ្នាក់ទី៧
• ចេះអានអក្សរខ្មែ ឬចេះអង់គ្លេសកាន់តែប្រសើរ
• មានសុជីវធម៏ល្អក្នុងការទាក់ទងភ្ញៀវ
• មានការតស៊ូនិងបុគ្គលិកលក្ខណះល្អ
• រួសរាយរាក់ទាក់, អាចទំនាក់ទំនងនិងអ្នកដទៃបាន, ស្មោះត្រង់និងចេះបត់បែន,មានជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា
• អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៣០ឆ្នាំ

Name HRM
Phone 070980994
E-mail vanna@sokhaygroup.net

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Mr.kesor , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Lina , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.chea seavsean , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.lumorng , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.test , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Benjamin , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Panharath , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Rothna , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.chhumsina , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.sophany , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Visoth Math, Looking for job as Legal/Administration, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sreyneang Chhun, Looking for job as Operation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Yi sam at, Looking for job as Marketing Sale, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Son Sovanchanthorn , Looking for job as Teller/ Customer service/ Sales , in siem reap...Read more...
 • Ms.SreyTeav Tim, Looking for job as Customer service , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sam Channa, Looking for job as Teaching assistants (ECO International School), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Dalin Leng, Looking for job as HR Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chhun Lay Sean, Looking for job as Teller, Customer Service, Cleaner, in kampong cham...Read more...
 • Ms.Yim Sokchea, Looking for job as Teller , Accountant, Customer Servince Officer, in kampong cham...Read more...
 • Ms.thou Raksmey, Looking for job as Draftsman Engineer and Quality Surveyor (QS), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kuch Linda, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Meas Sambath, Looking for job as Customer Service officer/Humans resources/Contact Center, in phnom penh...Read more...
 • Ms.San Srey oun , Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sokheng Chay, Looking for job as Customer service Assistant, in oddar meanchey...Read more...
 • Ms.SOK KIMNY, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Em EmSarin, Looking for job as Finace.accounting, in pailin...Read more...
 • Ms.NETH VITA, Looking for job as Hotel&Restaurant;, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Keo Sreylim, Looking for job as Accountant, Tellers, credit officer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.ប៉ូលឹន សាន សុខ, Looking for job as ជំនួយការ, in battambang...Read more...
 • Mr.Vong Pharith, Looking for job as Industrial Engineering Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Yan Vannak, Looking for job as Serve customers, in battambang...Read more...
 • Mr.Mai Nachy, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Sothiem HEM, Looking for job as Quality assurance , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chum Nathputheara, Looking for job as Assistant admin, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Vuth Barmey, Looking for job as Accounting , in siem reap...Read more...
 • Mr.sun virith, Looking for job as Account & Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kleb Thida, Looking for job as Assistant Account , in kampot...Read more...
 • Mr.Lim Socheat, Looking for job as Developer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Seng Chan Chay ya, Looking for job as Custom service , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Deab Sreyny , Looking for job as Account manager , in takéo...Read more...
 • Mr.Chanthou Seng, Looking for job as admintration, management and consulting, in battambang...Read more...
 • Ms.Panhaka PEL, Looking for job as Executive, Distribution Compensation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Kakveidontrey Pich, Looking for job as Social Worker, in battambang...Read more...
 • Ms.Soknai Chet, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...