ជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និង​ ជាងភ្លើង ចំនួន ២នាក់ ជាបន្ទាន់

Campany Lux Riverside Hotel
Website http://www.luxriversidehotels.com
Phone 088​ 5555129 / 086970912
Adress Address : No 2,St.136,Sangkat Phsar KandalI,Khan Daun Penh,Phnom Penh,Cambodia Tell : 088​ 5555129 / 086970912 E-Mail : darachhay168@gmail.com

Level High School Term Full Time
Hiring 2 Sex Male
Salary ($) Age
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Hotel & Restaurant Job Views 875
Publish date 29-Nov-2019 Close Date 29-Dec-2019

សណ្ឋាគារ Lux Riverside Hotel យើងខ្ញុំត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែក ជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និង​ ជាងភ្លើង ចំនួន ២នាក់ ជាបន្ទាន់
លក្ខ័ខ័ណ្ឌការងារ​ :
- ស្មោះត្រង់
- ភេទប្រុស
- រស់រាយ រាក់ទាក់
- មានបទពិសោធន៍ ផ្នែកជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬជាងភ្លើង
- ថ្ងៃឈប់សម្រាក ៤ថ្ងៃ ក្នុង ១ខែ
- មានប្រាក់ថ្លៃបាយ
- មានប្រាក់ខែទី ១៣ នៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចិន
- ម៉ោងធ្វើការ ១៣​ : 00 PM – 21 : 00 PM
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមតេមកលេខ 0885555129/086970912 ឬ ផ្ញើរ CV មកកាន់ Email: darachhay168@gmail.com
ទីតាំង ផ្ទះលេខ 2,ផ្លូវលេខ 136 ,សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល1 ,ខ័ណ្ឌដូនពេញ , រាជធានី ភ្នំពេញ

- ស្មោះត្រង់
- ភេទប្រុស
- រស់រាយ រាក់ទាក់
- មានបទពិសោធន៍ ផ្នែកជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬជាងភ្លើង
- ថ្ងៃឈប់សម្រាក ៤ថ្ងៃ ក្នុង ១ខែ
- មានប្រាក់ថ្លៃបាយ
- មានប្រាក់ខែទី ១៣ នៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចិន
- ម៉ោងធ្វើការ ១៣​ : 00 PM – 21 : 00 PM

Name Chhay dara
Phone 088​ 5555129
E-mail darachhay168@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free