អ្នកទីផ្សារ ១ នាក់

Campany Techzone Plus co.,ltd
Website http://www.techzoneplus.com.kh
Phone 015 33 49 49/017 615 125
Adress Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 1 Sex Unlimited
Salary ($) ($200-$350) Age 18
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Marketing & PR Job Views 992
Publish date 02-Oct-2019 Close Date 02-Nov-2019

គោលបំណង
• ជួយជំរុញការផ្សព្វផ្សាយ និងសេវាកម្មលក់ ជួល ជួសជុលអំពីម៉ាស៊ីនថតចម្លងទៅកាន់អតិថិជន អោយបានកាន់តែច្រើន និងអោយពួកគាត់ យល់កាន់តែច្បាស់អំពីផលិតផលរបស់យើង ព្រមទាំងងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរក ។
ពិពណ៍នាអំពីការងារ
• កែលំអរ និងរចនាគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនអោយកាន់តែមានការទាក់ទាញនៅផលិតផលទាំងអស់
• រចនាផ្សព្វផ្សាយម៉ូឌែល និងតំលៃផលិតផលអោយត្រូវទៅតាមយុទ្ធសាស្រ្តលក់
• ស្វែងរកទីតាំងឬបណ្តាញសង្គមអោយកាន់តែច្រើនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកាន់តែទូលំទូលាយ
• តាមដាន និងឧស្សាហ៍ផ្លាស់ប្តូរ (Update & Renew) នៅលើគេហទំព័រ និងបណ្តាញសង្គមផ្សេងៗ
• គ្រប់គ្រងទៅលើការចំណាយ និងវាយតំលៃការផ្សព្វផ្សាយថាតើទទួលការឆ្លើយតបទៅតាមផែនការអត់
• ការងារផ្សេងៗទៀតទៅតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់លើ
អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន
• ប្រាក់ខែអាចចរចា (ប្រាក់ខែទី១៣) ច្បាប់ឈប់សម្រាកទៅតាមច្បាប់រដ្ឋ (ច្បាប់ឈប់ប្រចាំឆ្នាំ)
• ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមប្រចាំខែ (ថ្លៃសាំង ថ្លៃកាតទូរស័ព្ទ) និងការធានារ៉ាប់រងអាយុជិវិត

• ត្រូវមានបទពិសោធន៍ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនង
• ត្រូវចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដូចជា (Microsoft Word & Excel & Design ទាំងរូបភាព និងវីឌីអូ
• មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងបំពេញការងារ
• សញ្ញាប័ត្រផ្នែក លក់និងទីផ្សាររឺសញ្ញាប័ត្រដែលពាក់ព័ន្ធ
ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ
Company: Techzone Plus Co., Ltd.
Name: HR & Admin
Phone: 015 33 49 49/017 615 125
E-mail: hr@techzoneplus.com.kh/savuth.mith@gmail.com
Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

Name HR & Admin
Phone 015 33 49 49/017 615 125
E-mail hr@techzoneplus.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.