អ្នកជំនាញទឹកស្អាត

Campany Hydrologic
Website http://www.hydrologichealth.com/
Phone 070 888 454 / 081 888 014
Adress #97A, St. 19 BT, Sangkat Beoung Tumpun, Khan Mean Chey, Phnom Penh.

Level High School Term Full Time
Hiring Sex Unlimited
Salary ($) Age 20 up
Type Contract/Temp Location kampong chhnang
Job Category Sales Job Views 2298
Publish date 08-Aug-2018 Close Date 31-Oct-2018

ទំនួលខុសត្រូវអ្នកជំនាញទឹកស្អាត

* រៀបចំការប្រជុំលក់ផ្ទាល់នៅក្នុងភូមិដើម្បីលក់ចម្រោះទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

* ជម្រុញសកម្មភាពប្រជុំដើម្បីបង្កើតការលក់ និងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រជុំ

* កំនត់និងធ្វើការងារជាមួយមេភូមិ និងអ្នកដឹកនាំសំខាន់ផ្សេងៗទៀត

* សួរសុខទុក្ខអតិថិជនដើម្បីធានាថាអតិថិជនពេញចិត្ត និងប្រើប្រាស់ចម្រោះបានត្រឹមត្រូវ

* កំនត់ និងរៀបចំអតិថិជនចាស់ៗដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានផលិតផលក្នុងការប្រជុំ

* បង្កើតសកម្មភាពអញ្ជីញអ្នកភូមិដើម្បីចូលរួមប្រជុំ

* ការលក់ៈប្រើប្រាស់សៀវភៅចម្រោះទឹកស្អាត”ដើម្បីបង្កើនលទ្ធផលការលក់ចម្រោះទឹកស្អាតឲ្យបានច្រើន។

* សុវត្ថិភាពៈ សម្របសម្រួលនិងជួយបំពេញឯកសារឥណទាន​សំរាប់អតិថិជន​ទៅតាមការប្រជុំ។

* បម្រើៈ ត្រូវមានការបា្រកដពេលវេលា ដឹកជញ្ជូនផលិតផលទៅកាន់អតិថិជន បង្រៀនអតិថិជនពី​រៀប​ថែ​រក្សាចម្រោះ​ និង តាមដានអតិថិជនដែលពេញចិត្តទៅលើផលិតផលចម្រោះ ។

* តាមដាន​​ គ្រប់គ្រង និងវិភាគទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយបំពេញរបាយការណ៌ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៌ ប្រចាំខែ ​និងប្រចាំឆ្នាំ និង ធ្វើរបាយការណ៌ប្រចាំថ្ងៃទៅកាន់

អ្នកគ្រប់គ្រងខេត្ត។

* ចូលរួមប្រជុំក្រុមជារៀងរាល់សប្តាហ៌ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកលក់ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព និង​លទ្ធផលលក់។

តម្រូវការសម្រាប់អ្នកជំនាញទឹកស្អាត

* មិនមានបទពិសោធន៌ ក៏អាចដាក់បាន
* ត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន ជាមួយការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយនៅទីជនបទ
* ស្រលាញ់ការងារនៅក្នុងសហគមន៌ និងការអភិវឌ្ឍន៌សុខភាពប្រជាជនកម្ពុជា
* អាចបត់បែនជាមួយការផ្លាស់ប្តូរ និងការងារនៅក្នុងស្រុកផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្ត
* អាចអាន និង​សរសេរភាសាខ្មែរ និងបំពេញរបាយការណ៌
* បើកចិត្ត និងរៀនអ្វីដែលថ្មីៗ
* អាចស្នាក់នៅក្នុងការិយាល័យចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុនបាន
* មានឆន្ទៈធ្វើឲ្យក្រុមមានភាពល្អប្រសើរ
* មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការងារ និងស្មោះត្រង់
* កសាង និងថែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អ ក្នុងក្រុម ដៃគូរ អជ្ញាធរ និងប្រជាពលរដ្ឋ

Name Veasna
Phone 010885888
E-mail jobs@hydrologichealth.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Mr.Chanthou Seng, Looking for job as admintration, management and consulting, in battambang...Read more...
 • Ms.Panhaka PEL, Looking for job as Executive, Distribution Compensation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Kakveidontrey Pich, Looking for job as Social Worker, in battambang...Read more...
 • Ms.Soknai Chet, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khut Navy, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ying Sreylun, Looking for job as H.R assistant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chanrathany Pom, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.សេង​ សុវណ្ណរ៉ុង, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Dol Ratha, Looking for job as loan officer or Customer Relation , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoeurn Bora, Looking for job as Administration, in battambang...Read more...
 • Ms.Maryneth Pich, Looking for job as Accountant, in battambang...Read more...
 • Mr.heng samnang, Looking for job as IT, in phnom penh...Read more...
 • Mr.chanphup sous, Looking for job as interior designer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sophannary Lim, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Prak Bunleng, Looking for job as Payment officer, in preah sihanouk...Read more...

Featured Free


-->