ជំនួយការបច្ចេកទេសម៉ាស៊ីនថតចម្លង ($200-$250)

Campany Techzone Plus co.,ltd
Website http://www.techzoneplus.com.kh
Phone 015 33 49 49/017 615 125
Adress Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring Sex Unlimited
Salary ($) ($200-$250) Age
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Sales Job Views 869
Publish date 18-Dec-2019 Close Date 18-Jan-2020

គោលបំណង
• ដើម្បីជួយសម្រួលការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវដំឡើង សម្អាតម៉ាស៊ីនថតម្លងអោយភ្ញៀវបានទាន់ពេលវេលា និងការធានាបាននូវការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនទាំងក្នុងក្រុង និងនៅតាមបណ្តាខេត្ត។
ពិពណ៍នាអំពីការងារ
• រៀបចំដំឡើងម៉ាស៊ីនថតចម្លង បន្ទាប់ពីលាងបាន ស្អាត រឺស្ងួត ទៅតាមផែនការ និងតាមម៉ូឌែល
• ដោះស្រាយបញ្ហាម៉ាស៊ីនថតចម្លងអោយអតិថិជននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន និងខាងក្រៅ ដូចជា (ប្តូរគ្រឿងបន្លាស់ ជួសជុល ថែទាំ)
• ការងារផ្សេងបន្ថែមទៀតគឺទៅតាមការរៀបចំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង
អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន
• ប្រាក់ខែអាចចរចា
• ច្បាប់ឈប់សម្រាកទៅតាមច្បាប់រដ្ឋ (ច្បាប់ឈប់ប្រចាំឆ្នាំ)
• ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមប្រចាំខែ (ថ្លៃសាំង)
• ការធានារ៉ាប់រងអាយុជិវិត

តម្រូវការពីការងារ
• សញ្ញាប័ត្រផ្នែក IT & Technician រឺទើបបញ្ចប់ថ្នាក់ទី ១២
• មានឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងបំពេញការងារ
• មិនមានបទពិសោធន៍ក៏អាចដាក់បាន
• អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះ
ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ
Company: Techzone Plus Co., Ltd.
Name: HR & Admin
Phone: 015 33 49 49/017 615 125
E-mail: hr@techzoneplus.com.kh/savuth.mith@gmail.com
Address: #26A, St. 488, Sangkat Phsar Doeumthkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.

Name HR & Admin
Phone 015 33 49 49/017 615 125
E-mail hr@techzoneplus.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free