ប្រធានការដ្ឋាន និង ​វិស្វករការដ្ឋាន

Campany Sahakreas Reachsey
Website
Phone 092866811
Adress ផ្ទះលេខ 168 ផ្លូវ 1015 (ស្ថិតនៅខាងក្រោយ សាសាបឋមសិក្សាភ្នំពេញថ្មី) សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា។

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 4 Sex Male
Salary ($) Age
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Engineering / Architect Job Views 1346
Publish date 09-Sep-2019 Close Date 30-Nov-2019

សហគ្រាសរាជសីហ៍ (SAHAKREAS REACHSEY) គឺជាក្រុមហ៊ុនសំណង់ក្នុងស្រុកមួយ ដែលទទួលការងារផ្នែកសាង​សង់​ផ្លូវថ្នល់ ស្ពាន ច្រាំងទន្លេ និងអគារ។ ក្រុម​ហ៊ុន​យើង​ខ្ញុំ ត្រូវ​ការ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិកផ្នែក ប្រធានការដ្ឋាន ចំនួន ០១ នាក់ និងវិស្វករការដ្ឋាន ចំនួន ០៣ នាក់ ​៖

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវប្រធានការដ្ឋាន
- គ្រប់គ្រងការងារទូទៅនៅក្នុងការដ្ឋាន
- គ្រប់គ្រងសម្ភារៈ ឧបករណ៍ និងគ្រឿងចក្រនៅក្នុងការដ្ឋាន
- ត្រួតពិនិត្យការងាររបស់អ្នកម៉ៅការ
- រៀបចំផែនការការងារ​នៅការដ្ឋាន និងធានារការងារអាចបញ្ចប់តាមពេលវេលាកំណត់ និងមានប្រសិទ្ធិភាព
- រៀបចំវិធីសាស្រ្ត (Method Statement) ឱ្យស្របតាមការងារបច្ចេកទេស
- សម្របសម្រួលការងារក្នុងការដ្ឋាន ជាមួយអ្នកម៉ៅការ កុងស៊ុលតង់ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ
- ដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស និងបញ្ហាទូទៅនៅការដ្ឋាន
- ត្រួតពិនិត្យកិច្ចសន្យាការងាររបស់អ្នកម៉ៅការ
- ធ្វើរបាយការណ៍ការងារជាប្រចាំ
- ធ្វើការងារផ្សេងៗដែលអ្នកគ្រប់គ្រប់ប្រគល់ជូន

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ វិស្វករការដ្ឋាន
- ត្រួតពិនិត្យដំណើរការការងារនៅការដ្ឋាន
- ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងចក្រ
- ចាត់ចែងកម្លាំងដើម្បីដំណើរការងារធ្វើផ្លូវថ្នល់
- ធ្វើរបាយការណ៍ការងារប្រចាំថ្ងៃ
- ធ្វើការងារផ្សេងៗដែលដាក់អោយដោយអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស ប្រធានការដ្ឋាន
រៀនចប់ចាប់ពីបរិញ្ញាបត្រផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលឡើងទៅ
- មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ៥ឆ្នាំ
- មានភាពជាអ្នកដឹកនាំ
- មានចំណេះដឹងផ្នែកសុវត្តិភាពនៅការដ្ឋាន
- ចេះនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបាន
- តស៊ូ អត់ធ្មត់ ព្យាយាមក្នុងការបំពេញការងារ
- អាចធ្វើ​ការងារ​នៅការដ្ឋាន​តាមបណ្តាខេត្ត​ ក្រុងនានា

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស វិស្វករការដ្ឋាន
- រៀនចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសំណង់
- អាចប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន Survey
- និយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេស
- តស៊ូ អត់ធ្មត់ ព្យាយាមក្នុងការបំពេញការងារ
- អាចធ្វើ​ការងារ​នៅការដ្ឋាន​តាមបណ្តាខេត្ត​ ក្រុងនានា

របៀបនៃការដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន/បេក្ខ​នារី ដែលចាប់អារម្មណ៍ សូម​ផ្ញើរ CV Cover Letter និង តម្រូវការប្រាក់បៀវត្សន៍ ​ មកកាន់​អាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម ៖

ផ្ទះលេខ 168 ផ្លូវ 1015 (ស្ថិតនៅខាងក្រោយ សាសា​បឋម​សិក្សា​ភ្នំ​ពេញ​ថ្មី) សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌ សែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា។

Name Miss Neang Yen
Phone 086 475 330 / 071 757 9007
E-mail yenneang1806@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free