ជំនួយការគណនេយ្យ (បន្ទាន់)

Campany You Trust Peanich Co.,Ltd
Website
Phone 098 363 126 / 061 488 887
Adress ផ្ទះលេខ ៦០អឺ០, ផ្លូវ (ប៉ាស្ទ័រ) ៥១, សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី៣, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 1 Sex Unlimited
Salary ($) Negotiable Age 18 - 25
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Accountancy Job Views 2125
Publish date 01-Dec-2018 Close Date 31-Dec-2018

ពណ៌នាការងារ៖
- កត់ត្រាចំណាយចំណូលប្រចាំថ្ងៃ
- រៀបចំឯកសារប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ
- បិទបញ្ជីប្រចាំថ្ងៃ
- Spot Check ការងារគណនេយ្យតាមសាខា
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ វិក័យបត្រ តាមសាខាជាមួយទិន្នន័យចំណាយចំណូលប្រចាំខែ
- ការងារបន្ថែមផ្សេងទៀតគឺទៅតាមសំណើររបស់អ្នកគ្រប់គ្រង ឬ ម្ចាស់ភាគហ៊ុន
អត្ថប្រយោជន៏៖
- មានការធានារ៉ាប់រងរយៈពេល២៤ម៉ោង ក្នុងនឹងក្រៅម៉ោងធ្វើការ
- ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សសមរម្យ
- ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលការងារ និងការលើកទឹកចិត្តផ្សេងៗ
លក្ខខណ្ឌ៖
- គ្មានបទពិសោធន៏ក៏អាចដាក់ពាក្យបានដែរ

តម្រូវការការងារ៖
- មានភាពវិជ្ជមាន “ឆន្ទះ មិនបោះបង់” និងអាកប្បកិរិយាសមរម្យ
- ជានិស្សិតកំពុងសិក្សាជំនាញគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំទី១ឡើងទៅ ឬ ជានិស្សិតមានជំនាញប្រហាក់ប្រហែល
- ជាមនុស្សមានភាពស្មោះត្រង់ និងការងារ
- មានភាពរហ័ស
- មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នករួមការងារ
- អាចផ្លាស់ប្តូរទៅសាខាផ្សេងទៀតបានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

Name Seng Reach
Phone 098 363 126
E-mail adm.youtrust@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Mr.Chanthou Seng, Looking for job as admintration, management and consulting, in battambang...Read more...
 • Ms.Panhaka PEL, Looking for job as Executive, Distribution Compensation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Kakveidontrey Pich, Looking for job as Social Worker, in battambang...Read more...
 • Ms.Soknai Chet, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khut Navy, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ying Sreylun, Looking for job as H.R assistant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chanrathany Pom, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.សេង​ សុវណ្ណរ៉ុង, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Dol Ratha, Looking for job as loan officer or Customer Relation , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoeurn Bora, Looking for job as Administration, in battambang...Read more...
 • Ms.Maryneth Pich, Looking for job as Accountant, in battambang...Read more...
 • Mr.heng samnang, Looking for job as IT, in phnom penh...Read more...
 • Mr.chanphup sous, Looking for job as interior designer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sophannary Lim, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Prak Bunleng, Looking for job as Payment officer, in preah sihanouk...Read more...

-->