ផ្នែកលក់ដុំ

Campany KT Express Logistic Co., Ltd.
Website http://KT Express Logistic Co., Ltd.
Phone 023 238 333
Adress #202, St. Mao Tse Toung, Tumnup Tek, Chamkamorn, Phnom Penh.

Level High School Term Full Time
Hiring 5 Sex Male
Salary ($) Age 18-40
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Sales Job Views 915
Publish date 14-Nov-2019 Close Date 14-Dec-2019

ពិពណ៌នា

• រៀបចំដឹកជញ្ជូនផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមគោលដៅ
• បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនក្នុងការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន
• រាប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនអោយបានត្រឹមត្រូវមុននឹងដឹកទៅគោលដៅ
• មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
• ប្តេជ្ញាសម្រេចគោលដៅលក់ ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន
• ប្រមូលលុយពីការលក់អោយបានច្បាស់លាស់
• ជួយដល់ភារកិច្ចផ្សេងៗដែលត្រូវបានស្នើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំ។

តម្រូវការ

• ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ឡើងទៅ
• ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ និង អាកប្បកិរិយាល្អ
• កំរិតវប្បធ៌មមិនទាមទារ (ចេះអាន និងសរសេរ ជាភាសាខ្មែរ)
• ស្លូតបូត រួសរាយរាក់ទាក់ ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
• មិនទាមទារបទពិសោធន៍

ទំនាក់ទំនង៖ ផ្នែកធនធានមនុស្ស
លេខទូរស័ព្ទ៖ 015 550 038 | 070 706 709
អ៊ីម៊ែល៖ recruitment@ktexpress.com.kh
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ២០២ ផ្លូវម៉ៅសេទុង សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

Name KT Express Logistic Co.,Ltd
Phone 015 55 00 38
E-mail recruitment@ktexpress.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free