បុគ្គលិកផ្នែកលក់ និងផ្នែកទីផ្សារ (ចំនួន ១០នាក់)

Campany 103 New Production Co., Ltd.
Website http://www.103npt.com.kh
Phone 070 216 103/ 070 716 103
Adress No.86 Norodom Blvd, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 10 Sex Unlimited
Salary ($) $230 Age 18-40
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Marketing & PR Job Views 3555
Publish date 19-Jan-2019 Close Date 31-May-2019

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ
 ចេះណែនាំផលិតផលទៅកាន់អតិថិជន
 ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានានាជូនអតិថិជន
 ធ្វើរបាយការណ៍ទៅប្រធានផ្នែកលក់ជារៀងរាល់ខែ
 ស្វែងរកព័ត៌មានអតិថិជន និងដៃគូប្រកួតប្រជែង
 ស្វែងរកអតិថិជនថ្មី និងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនចាស់
 មានគំនិតថ្មីៗ ដើម្បីក្រុមការងារមានភាពល្អប្រសើរឡើង
 ធ្វើការជាមួយក្រុមក្នុងការកំណត់យុទ្ឋសាស្ត្រ និងផែនការលក់
 អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រកម្មវិធី Word, Excel, Power Point, E-mail, Internet

លក្ខណ្ឌការងារ
 ត្រូវការទាំងពីភេទ (ស្រី និងប្រុស)
 មិនមានបទពិសោធន៍ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន
 មានភាពស្មោះត្រង់ មានឆន្ទះ និងទំនួលខុសត្រូវការងារ
 អាចបើកម៉ូតូបាន និងស្គាល់ទីតាំងច្រើន (បុគ្គលិកប្រុស)

អត្ថប្រយោជន៍
 ប្រាក់បៀវត្ស (អាចចរចារបានដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ និងការអនុវត្តការងារ)
 ទទួលបានការធានារ៉ាប់រងទាំងគ្រោះថ្នាក់ និងសុខភាព ២៤ម៉ោង ក្នុងមួយថ្ងៃ
 ទទួលបានឱកាសអភិវឌ្ឍនលើជំនាញផ្នែកលក់និងទីផ្សារ ភាសារ និងជំនាញផ្សេងៗទៀត

Name HR Department
Phone 070 216 103/ 070 716 103
E-mail toktonghr103@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Mr.chhumsina , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.sophany , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Visoth Math, Looking for job as Legal/Administration, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sreyneang Chhun, Looking for job as Operation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Yi sam at, Looking for job as Marketing Sale, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Son Sovanchanthorn , Looking for job as Teller/ Customer service/ Sales , in siem reap...Read more...
 • Ms.SreyTeav Tim, Looking for job as Customer service , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sam Channa, Looking for job as Teaching assistants (ECO International School), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Dalin Leng, Looking for job as HR Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chhun Lay Sean, Looking for job as Teller, Customer Service, Cleaner, in kampong cham...Read more...
 • Ms.Yim Sokchea, Looking for job as Teller , Accountant, Customer Servince Officer, in kampong cham...Read more...
 • Ms.thou Raksmey, Looking for job as Draftsman Engineer and Quality Surveyor (QS), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kuch Linda, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Meas Sambath, Looking for job as Customer Service officer/Humans resources/Contact Center, in phnom penh...Read more...
 • Ms.San Srey oun , Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sokheng Chay, Looking for job as Customer service Assistant, in oddar meanchey...Read more...
 • Ms.SOK KIMNY, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Em EmSarin, Looking for job as Finace.accounting, in pailin...Read more...
 • Ms.NETH VITA, Looking for job as Hotel&Restaurant;, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Keo Sreylim, Looking for job as Accountant, Tellers, credit officer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.ប៉ូលឹន សាន សុខ, Looking for job as ជំនួយការ, in battambang...Read more...
 • Mr.Vong Pharith, Looking for job as Industrial Engineering Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Yan Vannak, Looking for job as Serve customers, in battambang...Read more...
 • Mr.Mai Nachy, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Sothiem HEM, Looking for job as Quality assurance , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chum Nathputheara, Looking for job as Assistant admin, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Vuth Barmey, Looking for job as Accounting , in siem reap...Read more...
 • Mr.sun virith, Looking for job as Account & Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kleb Thida, Looking for job as Assistant Account , in kampot...Read more...
 • Mr.Lim Socheat, Looking for job as Developer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Seng Chan Chay ya, Looking for job as Custom service , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Deab Sreyny , Looking for job as Account manager , in takéo...Read more...
 • Mr.Chanthou Seng, Looking for job as admintration, management and consulting, in battambang...Read more...
 • Ms.Panhaka PEL, Looking for job as Executive, Distribution Compensation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Kakveidontrey Pich, Looking for job as Social Worker, in battambang...Read more...
 • Ms.Soknai Chet, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...