ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងគ្រឿងបរិក្ខាធន់ធ្ងន់

Campany DAUN PENH Construction
Website http://www.dpcc.com.kh/
Phone 089/093 453 555
Adress របៀបនៃការដាក់ពាក្យ #56, Street 242, Sangkat Chaktomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.

Level Associates Term Full Time
Hiring 2 Sex Unlimited
Salary ($) $500-$1000 Age 25-35
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Transport & Logistics Job Views 99
Publish date 17-May-2019 Close Date 16-Jun-2019

-ធ្វើរបាយការណ៏ប្រើប្រាស់រថយន្ត និងគ្រឿងចក្រនៅតាមការដ្ឋានប្រចាំខែ។
-ធ្វើរបាយការត្រួតពិនិត្យ នូវការថែទាំរថយន្ត និងគ្រឿងចក្រប្រចាំខែ ។
-ធ្វើរបាយការរណ៏ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានរាល់ការផ្លាស់ផ្តូរសំបកកង់រថយន្ត ,អាគុយរថយន្ត និងគ្រឿងចក្រ។
-ត្រូវដឹងអំពីទំហំកង់រថយន្ត និងកំលាំងអាគុយដែលប្រើប្រាស់ ទៅលើរថយន្ត និងគ្រឿងចក្រនិមួយៗ។
-ត្រូវដឹងអំពីប្រវត្តិនូវការជួសជុលរថយន្ត និងគ្រឿងចក្រនិមួយ។
-ធ្វើការទំនាក់ទំនងការងារជាមួយប្រធានគំរោង និងប្រធានការដ្ឋាននិមួយៗស្តីអំពីការប្រើប្រាស់រថយន្តនិងគ្រឿងចក្រ។
-ចូលរួមអនុវត្តន៏ការងារផ្សេងៗ ទៀតដែលក្រុមហ៊ុនប្រគល់អោយ។
កំរិតវប្បធម៌ ចំណេះដឹង/ជំនាញ - តំរូវការកំរិតវប្បធម៌អប្បបរមា ឬគុណវុឌ្ឍិ

-មានសញ្ញាប័ត្រ បរិញ្ញាប័ត្ររង ឬ បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកមេកានិច ។
-ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រច្បាស់លាស់ក្នុងកម្មវីធី MS-Word,Excel ។
-មានការទំនាក់ទំនងចរចារ និងដោះស្រាយបញ្ហាអោយបានល្អ។
-ចេះនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបាន។
-មានបទពិសោធន៏យ៉ាងតិច ០៣ ឆ្នំាក្នុងការងារគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ។

-មានសញ្ញាប័ត្រ បរិញ្ញាប័ត្ររង ឬ បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកមេកានិច ។
-ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រច្បាស់លាស់ក្នុងកម្មវីធី MS-Word,Excel ។
-មានការទំនាក់ទំនងចរចារ និងដោះស្រាយបញ្ហាអោយបានល្អ។
-ចេះនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបាន។
-មានបទពិសោធន៏យ៉ាងតិច ០៣ ឆ្នំាក្នុងការងារគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ។

អត្ថប្រយោជន៏ទទួលបាន

o ប្រាក់បៀរវត្សខ្ពស់ និងប្រកួតប្រជែងជាមួយទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្ន
o ការតម្លើងប្រាក់បៀរវត្សប្រចាំឆ្នាំ
o ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើការសិក្សាជំនាញ នឹងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបន្ថែម
o ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកាតទូរស័ព្ទ
o ប្រាក់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ នឹងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
o ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថែទាំសុខភាព
o ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកូន
o ធានារ៉ាប់រងលើហានិភ័យការងារ
o ធានារ៉ាប់រងលើសេវាថែទាំសុខភាព
o រង្វាន់លើកទឹកចិត្តធ្វើការរយះពេលយូរ និងអត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗជាច្រើន

Name YEM SOPHANN
Phone 089/093 453 555
E-mail sophann9@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Mr.Chanthou Seng, Looking for job as admintration, management and consulting, in battambang...Read more...
 • Ms.Panhaka PEL, Looking for job as Executive, Distribution Compensation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Kakveidontrey Pich, Looking for job as Social Worker, in battambang...Read more...
 • Ms.Soknai Chet, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khut Navy, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ying Sreylun, Looking for job as H.R assistant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chanrathany Pom, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.សេង​ សុវណ្ណរ៉ុង, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Dol Ratha, Looking for job as loan officer or Customer Relation , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoeurn Bora, Looking for job as Administration, in battambang...Read more...
 • Ms.Maryneth Pich, Looking for job as Accountant, in battambang...Read more...
 • Mr.heng samnang, Looking for job as IT, in phnom penh...Read more...
 • Mr.chanphup sous, Looking for job as interior designer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sophannary Lim, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Prak Bunleng, Looking for job as Payment officer, in preah sihanouk...Read more...

Featured Free

 • Driver
  Himawari Hotel & Apartmwent

-->