ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងគ្រឿងបរិក្ខាធន់ធ្ងន់

Campany DAUN PENH Construction
Website http://www.dpcc.com.kh/
Phone 089/093 453 555
Adress របៀបនៃការដាក់ពាក្យ #56, Street 242, Sangkat Chaktomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.

Level Associates Term Full Time
Hiring 2 Sex Unlimited
Salary ($) $500-$1000 Age 25-35
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Transport & Logistics Job Views 566
Publish date 17-May-2019 Close Date 16-Jun-2019

-ធ្វើរបាយការណ៏ប្រើប្រាស់រថយន្ត និងគ្រឿងចក្រនៅតាមការដ្ឋានប្រចាំខែ។
-ធ្វើរបាយការត្រួតពិនិត្យ នូវការថែទាំរថយន្ត និងគ្រឿងចក្រប្រចាំខែ ។
-ធ្វើរបាយការរណ៏ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានរាល់ការផ្លាស់ផ្តូរសំបកកង់រថយន្ត ,អាគុយរថយន្ត និងគ្រឿងចក្រ។
-ត្រូវដឹងអំពីទំហំកង់រថយន្ត និងកំលាំងអាគុយដែលប្រើប្រាស់ ទៅលើរថយន្ត និងគ្រឿងចក្រនិមួយៗ។
-ត្រូវដឹងអំពីប្រវត្តិនូវការជួសជុលរថយន្ត និងគ្រឿងចក្រនិមួយ។
-ធ្វើការទំនាក់ទំនងការងារជាមួយប្រធានគំរោង និងប្រធានការដ្ឋាននិមួយៗស្តីអំពីការប្រើប្រាស់រថយន្តនិងគ្រឿងចក្រ។
-ចូលរួមអនុវត្តន៏ការងារផ្សេងៗ ទៀតដែលក្រុមហ៊ុនប្រគល់អោយ។
កំរិតវប្បធម៌ ចំណេះដឹង/ជំនាញ - តំរូវការកំរិតវប្បធម៌អប្បបរមា ឬគុណវុឌ្ឍិ

-មានសញ្ញាប័ត្រ បរិញ្ញាប័ត្ររង ឬ បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកមេកានិច ។
-ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រច្បាស់លាស់ក្នុងកម្មវីធី MS-Word,Excel ។
-មានការទំនាក់ទំនងចរចារ និងដោះស្រាយបញ្ហាអោយបានល្អ។
-ចេះនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបាន។
-មានបទពិសោធន៏យ៉ាងតិច ០៣ ឆ្នំាក្នុងការងារគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ។

-មានសញ្ញាប័ត្រ បរិញ្ញាប័ត្ររង ឬ បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកមេកានិច ។
-ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រច្បាស់លាស់ក្នុងកម្មវីធី MS-Word,Excel ។
-មានការទំនាក់ទំនងចរចារ និងដោះស្រាយបញ្ហាអោយបានល្អ។
-ចេះនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបាន។
-មានបទពិសោធន៏យ៉ាងតិច ០៣ ឆ្នំាក្នុងការងារគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ។

អត្ថប្រយោជន៏ទទួលបាន

o ប្រាក់បៀរវត្សខ្ពស់ និងប្រកួតប្រជែងជាមួយទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្ន
o ការតម្លើងប្រាក់បៀរវត្សប្រចាំឆ្នាំ
o ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើការសិក្សាជំនាញ នឹងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបន្ថែម
o ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកាតទូរស័ព្ទ
o ប្រាក់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ នឹងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
o ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថែទាំសុខភាព
o ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកូន
o ធានារ៉ាប់រងលើហានិភ័យការងារ
o ធានារ៉ាប់រងលើសេវាថែទាំសុខភាព
o រង្វាន់លើកទឹកចិត្តធ្វើការរយះពេលយូរ និងអត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗជាច្រើន

Name YEM SOPHANN
Phone 089/093 453 555
E-mail sophann9@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Ms.Sam Channa, Looking for job as Teaching assistants (ECO International School), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Dalin Leng, Looking for job as HR Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chhun Lay Sean, Looking for job as Teller, Customer Service, Cleaner, in kampong cham...Read more...
 • Ms.Yim Sokchea, Looking for job as Teller , Accountant, Customer Servince Officer, in kampong cham...Read more...
 • Ms.thou Raksmey, Looking for job as Draftsman Engineer and Quality Surveyor (QS), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kuch Linda, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Meas Sambath, Looking for job as Customer Service officer/Humans resources/Contact Center, in phnom penh...Read more...
 • Ms.San Srey oun , Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sokheng Chay, Looking for job as Customer service Assistant, in oddar meanchey...Read more...
 • Ms.SOK KIMNY, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Em EmSarin, Looking for job as Finace.accounting, in pailin...Read more...
 • Ms.NETH VITA, Looking for job as Hotel&Restaurant;, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Keo Sreylim, Looking for job as Accountant, Tellers, credit officer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.ប៉ូលឹន សាន សុខ, Looking for job as ជំនួយការ, in battambang...Read more...
 • Mr.Vong Pharith, Looking for job as Industrial Engineering Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Yan Vannak, Looking for job as Serve customers, in battambang...Read more...
 • Mr.Mai Nachy, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Sothiem HEM, Looking for job as Quality assurance , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chum Nathputheara, Looking for job as Assistant admin, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Vuth Barmey, Looking for job as Accounting , in siem reap...Read more...
 • Mr.sun virith, Looking for job as Account & Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kleb Thida, Looking for job as Assistant Account , in kampot...Read more...
 • Mr.Lim Socheat, Looking for job as Developer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Seng Chan Chay ya, Looking for job as Custom service , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Deab Sreyny , Looking for job as Account manager , in takéo...Read more...
 • Mr.Chanthou Seng, Looking for job as admintration, management and consulting, in battambang...Read more...
 • Ms.Panhaka PEL, Looking for job as Executive, Distribution Compensation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Kakveidontrey Pich, Looking for job as Social Worker, in battambang...Read more...
 • Ms.Soknai Chet, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...