អ្នកបញ្ចេញទំនិញ (វេនយប់ 2pm-10pm)

Campany Chip Mong Group
Website http://www.chipmong.com
Phone 086 555 815
Adress P.O Box 137, #137B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Keng Kang III, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh Cambodia.

Level High School Term Part Time
Hiring 4 Sex Male
Salary ($) Age
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Transport & Logistics Job Views 2032
Publish date 09-Jan-2019 Close Date 31-Jan-2019

អ្នកបញ្ចេញទំនិញ

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ៖
• ទទួលទំនិញចូល និង ធ្វើរបាយការណ៍
• បញ្ចេញទំនិញទៅអោយអតិថិជន
• រាប់ស្តុកទំនិញជាក់ស្ដែង និងធ្វើរបាយការណ៍
• ត្រួតពិនិត្យទីតាំងអោយមានសុវត្តិភាព និងគុណភាពទំនិញ
• បែងចែកទំនិញដាក់ទៅតាមទីតាំងនីមួយៗ
• អនុវត្តតាមរូបមន្ត FIFO

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ៖
• សញ្ញាបត្រថ្នាក់ទី12 (បាក់ឌុប)
• បទពិសោធន៍ផ្នែកឃ្លាំងយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំ ឬបទពិសោធន៍ផ្នែកឃ្លាំងគ្រឿងសំណង់កាន់តែប្រសើរ
• យល់ដឹងអំពីការរៀបចំ និងគ្រប់គ្រងឃ្លាំង
• យល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាព
• ចេះភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័ររដ្ឋបាលខ្លះៗកាន់តែប្រសើរ
• មានទំនាក់ទំនងល្អ និងអាចធ្វើការក្រោមសំពាធបាន

អត្ថប្រយោជន៍៖
អាហារ ធានារ៉ាប់រង ប្រាក់ខែទី13 ប្រាក់ដំណាច់ឆ្នាំ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត។

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមដាក់ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបនៅការិយាល័យក្រុមហ៊ុនជីប ម៉ុង គ្រុប អគារ137បេ ផ្លូវម៉ៅសេទុង សង្កាត់បឹងកេង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ (ទល់មុខវត្តទួលទំពូង) ឬផ្ញើរតាមសារអេឡិចត្រូនិច sivatha.seang@chipmong.com ។

Name Human Resources Department
Phone 086 555 815 / 067 666 346
E-mail careers@chipmong.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khut Navy, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ying Sreylun, Looking for job as H.R assistant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chanrathany Pom, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.សេង​ សុវណ្ណរ៉ុង, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Dol Ratha, Looking for job as loan officer or Customer Relation , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoeurn Bora, Looking for job as Administration, in battambang...Read more...
 • Ms.Maryneth Pich, Looking for job as Accountant, in battambang...Read more...
 • Mr.heng samnang, Looking for job as IT, in phnom penh...Read more...
 • Mr.chanphup sous, Looking for job as interior designer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sophannary Lim, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Prak Bunleng, Looking for job as Payment officer, in preah sihanouk...Read more...
 • Mr.SON THYNA, Looking for job as Admin assistand, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Barry Yaxley, Looking for job as General Manager , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Piseth Tan, Looking for job as branding, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhon Manet, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...