អ្នកបើកបរឡានតូច

Campany UPG PIPE Co., Ltd
Website http://www.upgcambodia.com/
Phone (+855)78 83 82 38
Adress Bldg. No. 6, St. 289, Sangkat Boeung Kak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh

Level High School Term Full Time
Hiring 3 Sex Male
Salary ($) N/A Age 25- or up
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Admin & Secretarial Job Views 1888
Publish date 18-Jun-2018 Close Date 31-Jul-2018

>> ការទទួលខុសត្រូវ៖
- មានភាពស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ
- ថែរទាំ និងសំអាតយានយន្តរបស់ខ្លួនផ្ទាលបន្ទាប់ពីបានប្រើប្រាស់រួច

- ធ្វើការកត់ត្រារបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរាលការធ្វើដំណើរ អំពីចំងាយគីឡូម៉ែត្រ
- សហការ និងធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជាក្រុម

- អនុវត្តការងារតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានផ្នែក
>> ប័ណ្ណបើកបរប្រភេទៈ B

>> ការទទួលខុសត្រូវ៖

- មានភាពស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ
- ថែរទាំ និងសំអាតយានយន្តរបស់ខ្លួនផ្ទាលបន្ទាប់ពីបានប្រើប្រាស់រួច

- ធ្វើការកត់ត្រារបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរាលការធ្វើដំណើរ អំពីចំងាយគីឡូម៉ែត្

- សហការ និងធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជាក្រុម

- អនុវត្តការងារតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានផ្នែក

>> លក្ខណ្ឌជ្រើសរើស៖

- កំរិតវប្បធម៌ចេះអាន និងសរសេរភាសាខ្មែរបាន

- ភេទ ប្រុស

- ត្រូវមានអាយុចាប់ពី 18 ដល់ 45ឆ្នាំ
- ត្រូវមានសុខភាពល្អ និងកាយសម្បទាមាំមួន

- អាចធ្វើក្រោមសំពាធ អត់ធ្មត់ ស្មោះត្រង់ ក្លាហាន និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់


>> អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន៖ មានកន្លែងស្នាក់ និងផ្គត់ផ្គង់អាហារ ៣ពេលប្រចាំថ្ងៃ, ប្រាក់បៀវត្សរ៍និងទទួលបាន ទៅតាមបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងផងដែរ។
>> សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យមកកាន់ ផ្នែកធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាល
អសយដ្ឋានដូចខាងក្រោមនេះ៖
>> ឈ្មោះទំនាក់ទំនងៈ លោក អ៊ុង តុលា
>> លេខទូរសព្ទ័ៈ ០៩៦ ២៧ ២៧ ២០៥
ឬ អ៊ីមែលៈ hr@upgcambodia.com / or tolaung2016@gmail.com
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យៈ ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

Name Mr. UNG Tola
Phone 078 83 82 38
E-mail hr@upgcambodia.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khut Navy, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ying Sreylun, Looking for job as H.R assistant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chanrathany Pom, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.សេង​ សុវណ្ណរ៉ុង, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Dol Ratha, Looking for job as loan officer or Customer Relation , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoeurn Bora, Looking for job as Administration, in battambang...Read more...
 • Ms.Maryneth Pich, Looking for job as Accountant, in battambang...Read more...
 • Mr.heng samnang, Looking for job as IT, in phnom penh...Read more...
 • Mr.chanphup sous, Looking for job as interior designer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sophannary Lim, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Prak Bunleng, Looking for job as Payment officer, in preah sihanouk...Read more...
 • Mr.SON THYNA, Looking for job as Admin assistand, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Barry Yaxley, Looking for job as General Manager , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Piseth Tan, Looking for job as branding, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhon Manet, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Run Kau, Looking for job as Call Center Officer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sokmeng chhoeun, Looking for job as English teacher , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Heng Chansotheary, Looking for job as Banking,Accounting, in phnom penh...Read more...