ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនផ្នែក

Campany Sach Ang
Website
Phone 093 230 300
Adress ផ្លូវជាតិលេខ ៣ ភូមិកម្មករ សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង

Level High School Term Full Time
Hiring 93 Sex Unlimited
Salary ($) 150$-200$ Age 18
Type Permanent Location battambang
Job Category Hotel & Restaurant Job Views 1853
Publish date 12-Sep-2017 Close Date 01-Feb-2018

* មុខតំណែង
1. ផ្នែកគិតលុយ ( 1 នាក់ 150$ - 200$ )
2. ផ្នែកមេកាស្រី ( ច្រើននាក់ 120$ - 150$ )
3. ផ្នែក Order ( ច្រើននាក់ 130$ - 150$ )
4. ផ្នែក Service ( ច្រើននាក់ 80$ - 100$ )
5. ផ្នែកជាងភ្លើង ( 1 នាក់ 150$ - 200$ ) ប្រចាំហាង តាមបទពិសោធន៍
6. ផ្នែកអនាម័យ ( 2 នាក់ 80$ - 100$ )
* អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន
- ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តជារាងរាល់ខែ
- មានអាហារសំរាប់បុគ្គលិកប្រចាំថ្ងៃ
- មានកន្លែងអោយស្នាក់នៅ
- និង​ មានអថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត

- ត្រូវមានប្រវត្តរូបល្អ ឧស្សាហ៏ព្យាយាមក្នុងការងារ
- រួសរាយរាកទាក់ យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងារ
- មានចិត្តស្មោះត្រង់ និង មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់
- មានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
- មិនចាំបាច់មានបទពិសោធន៏ ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2zJDcDypJ8vgTrMQx94lBg

Name Heng Bunsreng
Phone 093 230 300
E-mail hengbunsreng7@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khut Navy, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ying Sreylun, Looking for job as H.R assistant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chanrathany Pom, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.សេង​ សុវណ្ណរ៉ុង, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Dol Ratha, Looking for job as loan officer or Customer Relation , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoeurn Bora, Looking for job as Administration, in battambang...Read more...
 • Ms.Maryneth Pich, Looking for job as Accountant, in battambang...Read more...
 • Mr.heng samnang, Looking for job as IT, in phnom penh...Read more...
 • Mr.chanphup sous, Looking for job as interior designer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sophannary Lim, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Prak Bunleng, Looking for job as Payment officer, in preah sihanouk...Read more...
 • Mr.SON THYNA, Looking for job as Admin assistand, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Barry Yaxley, Looking for job as General Manager , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Piseth Tan, Looking for job as branding, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhon Manet, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Run Kau, Looking for job as Call Center Officer, in phnom penh...Read more...

Featured Free