មន្ត្រីឥណទាន

Campany ANCO SPECIALIZED BANK
Website http://www.ancogroups.com
Phone 071 222 8489/096 3405 200
Adress No.20, Rue 217, Sangkat VielVong, Khan 7Makara, Phnom Penh, Cambodia

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 10 Sex Male
Salary ($) $ 180-250 Age 23
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Banking & Finance Job Views 1859
Publish date 26-Mar-2018 Close Date 30-Apr-2018

មន្ត្រីឥណទាន

* ការទទួលខុសត្រូវចំបង
- ផ្សព្វផ្សាយ និងស្វែងរកអតិថិជនសក្តានុពល
- រៀបចំឯកសារឥណទានដើម្បីផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជន
- តាមដាន និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាសងត្រលប់ឥណទាន

* លក្ខណៈសម្បត្តិ

- មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ឬកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី២ឡើងទៅ ឬមានសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
- មានបទពិសោធន៍ចំពោះវិស័យឥណទានត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព
- ឆ្លាត និងវៀងវៃ ព្រមទាំងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើតួនាទី
- មានសុខភាព និងកាយសម្បទាល្អ
- មានទំនាក់ទំនងល្អមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសារអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ភ្ជាប់មកជាមួយនូវរូបថត ៤គុណ៦ ចំនួន១សន្លឹកច្បាប់ថតចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ១សន្លឹក លើកទឹកចិត្តចំពោះបេក្ខជនផ្ញើមក តាមរយៈ E-mail: touchean@ancogroups.com ។លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖០៧១ ២២២​​ ៨៤ ៨៩ / ០៩៦ ៣៤០ ៥២០០ / ០៩៦ ៣៤០ ៣៤៥០
បេក្ខជន ដែលបានជាប់សម្រាំង នឹងត្រូវបានទំនាក់ទំនងដើម្បីសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មាត់។

Name Touch An
Phone 071 222 8489/096 3405 200/096340 3450
E-mail touchean@ancogroups.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khut Navy, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ying Sreylun, Looking for job as H.R assistant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chanrathany Pom, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.សេង​ សុវណ្ណរ៉ុង, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Dol Ratha, Looking for job as loan officer or Customer Relation , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoeurn Bora, Looking for job as Administration, in battambang...Read more...
 • Ms.Maryneth Pich, Looking for job as Accountant, in battambang...Read more...
 • Mr.heng samnang, Looking for job as IT, in phnom penh...Read more...
 • Mr.chanphup sous, Looking for job as interior designer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sophannary Lim, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Prak Bunleng, Looking for job as Payment officer, in preah sihanouk...Read more...
 • Mr.SON THYNA, Looking for job as Admin assistand, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Barry Yaxley, Looking for job as General Manager , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Piseth Tan, Looking for job as branding, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhon Manet, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Run Kau, Looking for job as Call Center Officer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sokmeng chhoeun, Looking for job as English teacher , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Heng Chansotheary, Looking for job as Banking,Accounting, in phnom penh...Read more...