១. ជាងភ្លើង ២. ជាងដែក ៣. ជាងប្រពន្ធ័បញ្ជារ ៤. ផ្នែកលក់ ៥. ផ្នែកទីផ្សារ

Campany Khmer Foods Group
Website http://www.khmerfoods.com
Phone 81900199
Adress 081900199 089 333 538

Level Other Term Full Time
Hiring Sex Unlimited
Salary ($) Age 22-35
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Other Job Views 1884
Publish date 05-Jul-2018 Close Date 31-Jul-2018

ក្រុមហ៊ុន Noyakong Group គឺជាក្រុមហ៊ុននាំចូល និងចែកចាយនូវគ្រឿងម៉ាស៊ីនស្រូវ ម៉ាស៊ីនរើសពណ៏ និងគ្រឿងបន្លាស់ គ្រឿងបរិក្ខាពេទ្យ និងឧបករណ៏បំពងសំលេង ។
ក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោម៖

បុគ្គលិកហាត់ការផ្នែក៖
១. ជាងដែក- ចំនួន ២០នាក់ (100$-150$)
២. ជាងភ្លើង- ចំនួន ១០នាក់ (100$-150$)
៣. ជាងប្រពន្ធ័បញ្ជា - ចំនួន ០២នាក់ (100$-150$)
បុគ្គលិកផ្នែក
១. ផ្នែកលក់គំរោង - ចំនួន 0៥នាក់
២. ផ្នែកទីផ្សារ -ចំនួន ០៣នាក់
៣. និងផ្នែកលក់ គ្រឿងបរិក្ខាពេទ្យ - ចំនួន ២នាក់
ចំពោះប្រាក់បៀវត្ស និងទទួលបានតាម បទពិសោធន៌ដែលបេក្ខជនមាន ។

បើបេក្ខជន បេក្ខនារី មានចំណាប់អារម្មណ៌ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបតាមអ៊ីម៉ែលៈ sokunphoung@khmerfood.com.kh
Tel: 089 333 538 / 081 900 199 / 092 333 564
website: www.noyakong.com
អាសយដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ S116-117 ផ្លូវលេខ ២១៧ (មហាវិថី ព្រះមុនីរ៉េត) សង្កាត់បឹងព្រលឹង ខណ្ឌ័ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ ។

Name Sokun Phuong
Phone 819001990 / 089 333 538
E-mail sokunphuong@khmerfood.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khut Navy, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ying Sreylun, Looking for job as H.R assistant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chanrathany Pom, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.សេង​ សុវណ្ណរ៉ុង, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Dol Ratha, Looking for job as loan officer or Customer Relation , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoeurn Bora, Looking for job as Administration, in battambang...Read more...
 • Ms.Maryneth Pich, Looking for job as Accountant, in battambang...Read more...
 • Mr.heng samnang, Looking for job as IT, in phnom penh...Read more...
 • Mr.chanphup sous, Looking for job as interior designer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sophannary Lim, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Prak Bunleng, Looking for job as Payment officer, in preah sihanouk...Read more...
 • Mr.SON THYNA, Looking for job as Admin assistand, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Barry Yaxley, Looking for job as General Manager , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Piseth Tan, Looking for job as branding, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhon Manet, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Run Kau, Looking for job as Call Center Officer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sokmeng chhoeun, Looking for job as English teacher , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Heng Chansotheary, Looking for job as Banking,Accounting, in phnom penh...Read more...