បុគ្គលិកលក់អ៊ីនធឺណិត

Campany Internet Home
Website http://www.internethome.com.kh
Phone 081 78 78 15 | 092 555 010
Adress ផ្ទះលេខ ៣០៦A ៣០៦B ផ្លូវលេខ១៨២ ក្រុម១៩ ភូមិ៨ សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី៣ ខណ្ឌទួលគោក រាធានីភ្នំពេញ

Level High School Term Full Time
Hiring 20 Sex Unlimited
Salary ($) 180-300 Age 18-30
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Sales Job Views 117
Publish date 10-Sep-2020 Close Date 30-Oct-2020

• ផ្សព្វផ្សាយលក់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតដល់អតិថិជន
• លក់សម្រេចតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន
• រៀបរាប់និងពន្យល់អំពីផលិតផល និងសេវាកម្មដល់អតិថិជន
• រៀបចំ quotation អំពីកញ្ចប់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនជូនដល់អតិថិជន

• អាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៣០ឆ្នាំ
• ករិតវប្បធម៌ចាប់ពីថ្នាក់ទី១២ឡើងទៅ
• ត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន និងស្គាល់ផ្នូវក្នុងក្រុងភ្នំពេញច្បាស់លាស់
• ផ្តល់អទិភាពចំពោះបេក្ខជនដែលមានបទពិសោធន៍លក់អ៊ិនធឺណិតពីមុនមក
• មានចំនេះដឹងខ្ពស់ទាក់ទងនឹងសកម្មភាព ឬអត្តចរិកអតិថិជនក្នុងការលក់
• អាចធ្វើការជាក្រុមបាន ត្រូវមានអត្តចរិកស្លូតបូត និង រូសរាយរាក់ទាក់
• មានភាពអត់ធ្មត់តស៊ូរ និងព្យាយាមក្នុងការធ្វើការ និងការស្វែងរកអតិថិជនថ្មី
• អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ

Name Mr. Heat Chhunly
Phone 081 78 78 15 | 092 555 010
E-mail chhunly.heat@cogetel.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free