ជំនួយការរដ្ឋបាល

Campany LY HOUR PAY PRO PLC
Website http://www.lyhourpay.com
Phone 096 9955633
Adress No. 85-88, St. Kim Il Sung (289), Sangkat Boeng Kak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh.

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 2 Sex Unlimited
Salary ($) Negotiation Age 18~30
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Admin & Secretarial Job Views 693
Publish date 28-Jan-2019 Close Date 15-Feb-2019

ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ ផេប៉្រូ ភីអិលស៊ី (លី ហ៊ួរ វេរលុយ) ជាគ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់ឈានមុខគេមួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណជាធនាគារជាតិនៅឆ្នាំ២០១៨។ មានការរីកចម្រើន និងលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សដោយបានពង្រីកចំនួនភ្នាក់ងារ រហូតដល់ ៣៥០០នាក់ ទូទាំង២៦ ខេត្ត- រាជធានី។ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន យើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរកបេក្ខជនដែលមាន ចរិតស្វាហាប់ មានឆន្ទៈ និងមានបទពិសោធន៍ដើម្បីចូលរួមជាក្រុមការងាររបស់យើងសម្រាប់តំណែងដូចខាងក្រោម៖

មុខតំណែងៈ ជំនួយការរដ្ឋបាល
ថ្ងៃផុតកំណត់ៈ ១៥-កុម្ភៈ-២០១៩
ទីតាំងការងារៈ ទីស្នាក់ការកណ្តាល (ភ្នំពេញ)

តួនាទីភារកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវៈ
• សម្របសម្រួលក្នុងការស្នើសុំម៉ាស៊ីន ប្តូរម៉ាស៊ីន/គ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីន (mPOS) សម្រាប់ភ្នាក់ងារ
• សម្របសម្រួលក្នុងការទទួលម៉ាស៊ីនពីនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា និងបញ្ជូនចេញទៅនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល
• សម្របសម្រួលនិងស្នើសុំក្នុងការធ្វើកាតសមាជិក/កាតភ្នាក់ងារ និងសម្ភារៈសម្រាប់ភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនថ្មី
• ពិនិត្យ និងរៀបចំប្រគល់ឯកសារ ប្រគល់ទទួលម៉ាស៊ីន និងបញ្ជូនទៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា
• ធ្វើការងារផ្សេងៗទៀតដែលថ្នាក់លើប្រគល់ឱ្យ

តម្រូវការនិងលក្ខណៈសម្បត្តិៈ
1. បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬជានិស្សិតកំពុងសិក្សា
2. មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច១ឆ្នាំលើផ្នែករដ្ឋបាល ឬការងារសម្របសម្រួលផ្សេងៗ
3. មានចំណេះដឹងទៅលើបច្ចេកវិទ្យាដូចជា ការប្រើប្រាស់ទូរស៍ព្ទស្មាតហ្វូន ឬម៉ាស៊ីន mPOS នឹងមានអាទិភាព
4. មានជំនាញនិងអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Microsoft Office and Internet & Email បាន
5. អាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរបានស្ទាត់ជំនាញ និងភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ
6. មានឆន្ទៈក្នុងការបំពេញការងារដោយឯករាជ្រ និងចេះធ្វើការជាក្រុម


Interested applicants are invited to submit their updated CV with relevant documents to:
Ly Hour Pay Pro Plc. at Nº 85-88, Street Kim il Sung (289), Sangkat Boeung KakII,
Khan Toul Kork, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.
Contact: 087 421 111/099 907 799
Email: hr@lyhourpay.com / Facebook Page: លីហួរវេរលុយ Ly Hour Veluy

Name Norn Pisey (Mr)
Phone 096 9955633
E-mail pisey.norn@lyhourpay.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khut Navy, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ying Sreylun, Looking for job as H.R assistant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chanrathany Pom, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.សេង​ សុវណ្ណរ៉ុង, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Dol Ratha, Looking for job as loan officer or Customer Relation , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoeurn Bora, Looking for job as Administration, in battambang...Read more...
 • Ms.Maryneth Pich, Looking for job as Accountant, in battambang...Read more...
 • Mr.heng samnang, Looking for job as IT, in phnom penh...Read more...
 • Mr.chanphup sous, Looking for job as interior designer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sophannary Lim, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Prak Bunleng, Looking for job as Payment officer, in preah sihanouk...Read more...
 • Mr.SON THYNA, Looking for job as Admin assistand, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Barry Yaxley, Looking for job as General Manager , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Piseth Tan, Looking for job as branding, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhon Manet, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...

Featured Free

 • Cashier
  Toyota (Cambodia) Co., Ltd