សាលាអាមេរិចកាំង Golden Gate យើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើស ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ Marketing Supervisor ចំនួន 01 នាក់

Campany Golden Gate American School
Website http://www.ggas.edu.kh/
Phone 0968818096/ 012838085
Adress --> Head office (Campus1&2): #15Bis, St. 178, Sangkat Phsar Thmey 3, Khan Daun Penh --> Campus3: #44+45, St. 313, Sangkat Beoung Kork, Khan Toul Kork --> Campus4: #13, St. 313, Sangkat Beoung Kork, Khan Toul Kork --> Campus5: #67, St. 313, Sangkat Beoung Kork, Khan Toul Kork --> Campus6: #25A, St. 2004 (Maida), Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok --> Campus7: #1540, St. Hanor, Sangkat Khmougn, Khan Sen Sok ---> E-Mail: sky@ggas.edu.kh

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 1 Sex Unlimited
Salary ($) Negotiate Age 18-40
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Marketing & PR Job Views 5237
Publish date 16-Mar-2016 Close Date 28-Feb-2019

- ដឹកនាំស្រាវជ្រាវទីផ្សារ ដើម្បីក្តាប់ពីតំរូវការទីផ្សារជាក់ស្តែង និងអនាគត
- រៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ
- រៀបចំការផ្សាយពានិជ្ជកម្មផ្សេងៗ
- ភារៈកិច្ចផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយថ្នាក់ដឹកនាំ

- បេក្ខជនត្រូវបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទីផ្សារ រឺសញ្ញាប័ត្រដែលទាក់ទង
- ត្រូវមានបទពិសោធន៏យ៉ាងតិច ២ឆ្នាំ
- ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ ស្លូតបូត រួសរាយរាក់ទាក់
- មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទៅលើការងាររបស់ខ្លួន
- ជាបុគ្គលមានទំនាក់ទំនងល្អ
- ត្រូវមានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន
- ផ្តល់អាទិភាពចំពោះអ្នកធ្លាប់ធ្វើការជាមួយសាលារៀន

Name Ros Chanveasna (Sky)
Phone 096 88 18 096 / 012 83 80 85
E-mail sky@ggas.edu.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khut Navy, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ying Sreylun, Looking for job as H.R assistant , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chanrathany Pom, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.សេង​ សុវណ្ណរ៉ុង, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Dol Ratha, Looking for job as loan officer or Customer Relation , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoeurn Bora, Looking for job as Administration, in battambang...Read more...
 • Ms.Maryneth Pich, Looking for job as Accountant, in battambang...Read more...
 • Mr.heng samnang, Looking for job as IT, in phnom penh...Read more...
 • Mr.chanphup sous, Looking for job as interior designer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sophannary Lim, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Prak Bunleng, Looking for job as Payment officer, in preah sihanouk...Read more...
 • Mr.SON THYNA, Looking for job as Admin assistand, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Barry Yaxley, Looking for job as General Manager , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Piseth Tan, Looking for job as branding, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhon Manet, Looking for job as Accountant , in phnom penh...Read more...