អ្នកលាយកៅស៊ូ (Operator Asphalt Plants)

Campany Ly Brothers limited
Website
Phone 092 866 811
Adress ផ្ទះលេខ 168 ផ្លូវ 1015 (ស្ថិតនៅខាងក្រោយ សាសាបឋមសិក្សាភ្នំពេញថ្មី) សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី, ខ័ណ្ឌ សែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា។

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 2 Sex Unlimited
Salary ($) Age
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Operations Job Views 691
Publish date 22-Oct-2019 Close Date 30-Nov-2019

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ

- បញ្ជាម៉ាស៊ីនលាយកៅស៊ូ
- រៀបចំដំណើរការលាយកៅស៊ូ
- ត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍ផ្សេងៗក្នុងឡកៅស៊ូ
- ធ្វើរបាយការណ៍ការងារប្រចាំថ្ងៃ
- ធ្វើការងារផ្សេងៗដែលដាក់អោយដោយអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស

- រៀនចប់បរិញ្ញាបត្ររងផ្នែកវិស្វករជំនាញ (សំណង់ស៊ីវិល) DUT
- និយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ
- តស៊ូ អត់ធ្មត់ ព្យាយាមក្នុងការបំពេញការងារ
- អាចធ្វើ​ការងារ​នៅការដ្ឋាន​តាមបណ្តាខេត្ត​ ក្រុងនានា
- មិនមានបទពិសោធន៍ក៏អាចដាក់បាន(បើមានកាន់តែល្អ)

Name Neang Yen
Phone 086475330/0717579007
E-mail yenneang1806@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.