ផ្នែកលក់ និង សេវាកម្ម

Campany M.I.J.Trading Co.,Ltd.
Website http://www.dhc-cambodia.com
Phone 023-666-0296
Adress No.184, St.63, BKK1,Phnom Penh

Level High School Term Full Time
Hiring 4 Sex Female
Salary ($) 180$-300$ Age 18-35
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Sales Job Views 883
Publish date 03-Sep-2018 Close Date 03-Oct-2018

ម៉ោងធ្វើការ
១. ចូលម៉ោង 9:00 ចេញ ម៉ោង 20:00 ឈប់សំរាកថ្ងៃត្រង ១ម៉ោង
២. ចូលម៉ោង 12:០០ ចេញ ម៉ោង 22:00 ឈប់សំរាកល្ងាច ១ម៉ោង

RESPONSIBILITIES

ការងារចំបង១ ៖ ពិនិត្យស្បែក និង នែនាំផលិផល ដល់អតិថិជន

ការងារចំបង២ ៖ សេវាកម្ម កក់សក់ ម៉ាស្សាមុខ

ការងារផ្សេងៗ ៖ គិតលុយ គ្រប់គ្រងស្តុកក្នុងហាង សំអាតនិងតុបតែងហាង និងការងារបន្ទាប់បន្សំផ្សេងៗទៀត។


HOW TO APPLY

សូមផ្ញើរ CV mijt.mail@gmail.com ឬ យក CV មកដាក់ផ្ទាល់នៅតាមសាខា DHC សាខាទី១ ផ្ទះលេខ184B វិថី ត្រសកផ្អែម សង្កាត់បឹងកេងកង១ សាខាទី២ ក្នុង AEON Mall ជាន់ទី១ ព័តមានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកលេខ 012-2122-30សំរាប់ទីតាំងដាក់ CV និង សំភាស សូមចូលមើលក្នុងគេហ៏ទំព័រខាងក្រោម http://dhc-cambodia.com/index.php/contact/

១.បេក្ខនារី ត្រូវមានបទពិសោធន៏ផ្នែក សេវាកម្ម កក់សក់ ម៉ាស្សាមុខ យ៉ាងតិច១ឆ្នាំ

២.បេក្ខនារី ត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សា នៅ វិទ្យាល័យ (បញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់ទី១២)

៣. បេក្ខនារី អាចធ្វើការ ថ្ងៃសៅរ៏ អាទិត្យ និងថ្ងៃបុណ្យធំៗ បានខ្លះ។

Name Chan Visal
Phone 023-666-0296, 069-66-99-88
E-mail mijt.mail@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Mr.ប៉ូលឹន សាន សុខ, Looking for job as ជំនួយការ, in battambang...Read more...
 • Mr.Vong Pharith, Looking for job as Industrial Engineering Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Yan Vannak, Looking for job as Serve customers, in battambang...Read more...
 • Mr.Mai Nachy, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Sothiem HEM, Looking for job as Quality assurance , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chum Nathputheara, Looking for job as Assistant admin, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Vuth Barmey, Looking for job as Accounting , in siem reap...Read more...
 • Mr.sun virith, Looking for job as Account & Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kleb Thida, Looking for job as Assistant Account , in kampot...Read more...
 • Mr.Lim Socheat, Looking for job as Developer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Deab Sreyny , Looking for job as Account manager , in takéo...Read more...
 • Mr.Chanthou Seng, Looking for job as admintration, management and consulting, in battambang...Read more...
 • Ms.Panhaka PEL, Looking for job as Executive, Distribution Compensation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Kakveidontrey Pich, Looking for job as Social Worker, in battambang...Read more...
 • Ms.Soknai Chet, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...

-->