ប្រធានកាន់ស្តុក

Campany AMC Company
Website
Phone
Adress

Level Bachelor of Business Administration Term Full Time
Hiring 1 Sex Male
Salary ($) Age
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Transport & Logistics Job Views 1868
Publish date 05-Aug-2018 Close Date 30-Sep-2018

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេមួយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការចែកចាយឧបករណ៍និងសំភារៈ កសិកម្មទូទាំង ខេត្ត, ក្រុង អស់រយៈពេលជាង ២៥ឆ្នាំហើយ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរកប្រធានកាន់ស្តុកចំនួន 1នាក់។

ភារកិច្ច
- ត្រួតពិនិត្យនិងរាប់ផលិតផលចេញនិងចូលក្នុងឃ្លាំងអោយបានត្រឹមត្រូវ
- ធ្វើរបាយការណ៍ស្តុកទំនិញរៀងរាល់ថ្ងៃនិងរាយការណ៍បញ្ហាទំនិញ
- ចេះរៀបចំឃ្លាំងអោយមានសណ្តាប់ធ្នាប់ ងាយស្រួលដល់ការយកនិងរាប់ទំនិញ
- គ្រប់គ្រងផលិតផលដូរឬខូចខាតពីអតិថិជន
- ចេះគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងការងារកម្មករ
- ទទួលការងារផ្សេងៗ ចាត់ចែងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង

ចំនេះដឹង និង ជំនាញ
- មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រងឃ្លាំងទំនិញ និងគ្រប់គ្រងចាត់ចែងការងារឃ្លាំង
- ការស្មោះត្រង់ រហ័សរហួន ឧស្សារព្យាយាម រួសរាយរាក់ទាក់
- មានកំរិតវប្បធម៌បរិញ្ញាប័ត្រ
- ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ

កមរៃ និងអត្ថប្រយោជន៍
- ប្រាក់ខែទីដប់បី
- ការឈប់សំរាក់ប្រចាំឆ្នាំ
- ម៉ោងធ្វើការ ចន្ទ - សៅរ៍ (8:00AM – 5:00PM)

ទំនាក់ទំនង
អ៊ឺម៉ែល៖ contact.teav@gmail.com
ទូរស័ព្ទលេខ៖ 086 994-994

Name ពិសិដ្ឋ
Phone 086 994 994
E-mail contact.teav@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.
 • Mr.ប៉ូលឹន សាន សុខ, Looking for job as ជំនួយការ, in battambang...Read more...
 • Mr.Vong Pharith, Looking for job as Industrial Engineering Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Yan Vannak, Looking for job as Serve customers, in battambang...Read more...
 • Mr.Mai Nachy, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Sothiem HEM, Looking for job as Quality assurance , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chum Nathputheara, Looking for job as Assistant admin, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Vuth Barmey, Looking for job as Accounting , in siem reap...Read more...
 • Mr.sun virith, Looking for job as Account & Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kleb Thida, Looking for job as Assistant Account , in kampot...Read more...
 • Mr.Lim Socheat, Looking for job as Developer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Deab Sreyny , Looking for job as Account manager , in takéo...Read more...
 • Mr.Chanthou Seng, Looking for job as admintration, management and consulting, in battambang...Read more...
 • Ms.Panhaka PEL, Looking for job as Executive, Distribution Compensation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Kakveidontrey Pich, Looking for job as Social Worker, in battambang...Read more...
 • Ms.Soknai Chet, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ly Kimlay, Looking for job as sales, in phnom penh...Read more...
 • Ms.eang kuyheak, Looking for job as Marketing Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bul Vuthy, Looking for job as Administration, in siem reap...Read more...
 • Mr.en sola, Looking for job as engineer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Suos Samros, Looking for job as Teller/Customer Service , in svay rieng...Read more...
 • Mr.Horng Seang, Looking for job as Online , in poipet...Read more...
 • Ms.Chin Yoke ching, Looking for job as Management, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ream Sela, Looking for job as Finance,Accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sok Phany, Looking for job as Accounting , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Long Simouy, Looking for job as Assistant of accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Ken Sothik, Looking for job as sale(Indoor), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Phonsopheakneary Buth, Looking for job as Accountng and Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Pisey Sovan Pisey, Looking for job as Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.CheySak Roem, Looking for job as Senior- Barista, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Khin Sophea, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Vann Neth, Looking for job as Assistant of logistics, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Paul Christofferson, Looking for job as Marketing, Sales, Business Development, in phnom penh...Read more...
 • Mr.SONG KHNA, Looking for job as Song.Khna09@gmial.com, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chhoa Alysara, Looking for job as Management & Banking and finance , in phnom penh...Read more...
 • Ms.ស្រីនិត ស៊ូ, Looking for job as Thai translator , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Lean Physara, Looking for job as accounting, in phnom penh...Read more...
 • Mr.sokchea chheun, Looking for job as MCR, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheakneath Kosal , Looking for job as Business Administration , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Ly Sophanna, Looking for job as HR, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Bot Phirom, Looking for job as IT Support, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chan SreyEm, Looking for job as HR Officer or HR Paroll, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Phem Senghort, Looking for job as Finance & Banking, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Volika Srun, Looking for job as Receptionist, waitress, cashier, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Veourn Rachana, Looking for job as Receptionist, front dresk, and customer service, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Mot Karima, Looking for job as Accounting and tax, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sopheara KHIEV, Looking for job as Communication/ project management , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sreynoch Chin, Looking for job as Waiter or cashier , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Srong Srey Ny, Looking for job as Teller, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Soun Saoly, Looking for job as Electrician, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Maurice Beresford Milsom, Looking for job as Operations Manager, in phnom penh...Read more...

-->