អ្នកបើកបរ (4នាក់)

Campany Toyota (Cambodia) Co., Ltd
Website http://www.toyota.com.kh
Phone 017 222 077/017 333 521
Adress Attwood Business Center, Unit #57-69 E2, Level 3, Street 110A, Sangkat Ou Baek K’am, Khan Sen Sok, Phnom Penh

Level High School Term Full Time
Hiring 1 Sex Male
Salary ($) Negotiable Age 25-35
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Customer Services Job Views 781
Publish date 19-Sep-2019 Close Date 31-Jan-2020

- ថែរក្សា និងសំអាត នូវរថយន្តដែលត្រូវបើកបរ
- ត្រួតពិនិត្យ និង រៀបចំ Seat Cover & Flormate មុន និងក្រោយពេលប្រគល់រថយន្ត
- បញ្ចូន ឯកសារដូចជាសន្លឹកកិច្ចការ វិក័យបត្រ និងឯកសារ ផ្សេងៗ ពីជាន់ មួយទៅ ជាន់ដទៃទៀត
- ធានាមិនអោយមាន គ្រោះថ្នាក់ឬ ការបះទង្គិចផ្សេងៗ ទាំងក្នុង និងក្រៅ បរិវេណក្រុមហ៊ុន
- បើកបររថយន្ត ចេញ និងចូល រោងជាង ពី ប៉ុងសំរាប់ជួសជុល កន្លែងលាងសំអាតរថយន្ត និងពីជាន់មួយទៅជាន់ដទៃទៀតដោយអនុវត្តន៍តាមគោលការណ៍សុវត្ថិភាពដែលបានកំណត់
- បើករថយន្ត ជូន ជាង និងបុគ្គលិកដើម្បីបំពេញភារះកិច្ចតាមខេត្ត និង ក្នុងទីក្រុង
- ទិញសំភារះ និង ដឹកជញ្ជូន សំភារះ Tools និង equipment សំរាប់រោងជាង ឬការិយាល័យ
- ផ្លាស់ប្តូរវេន ប្រចាំការរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ នឹងថ្ងៃឈប់សំរាកផ្សេងៗ ជាក្រុម ដើម្បី សម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការណ៍ផ្សេង
- ការងារដទៃទៀត ដែលកំណត់ដោយប្រធានក្រុម/ប្រធានផ្នែក

-ភេទប្រុសឬស្រី អាយុចាប់ពី18-30ឆ្នាំ
-យ៉ាងហោចណាស់រៀនថ្នាក់ទី9នៃសាលាចំណេះដឹងទូទៅ
-ចេះសរសេរ នឹងអានភាសាខ្មែរ និងចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះ
-ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបររថយន្ត (ប្រភេទខ)
-មានការអត់ធ្មត់ ព្យាយាម ស្មោះត្រង់និងមានទំនាក់ទនងល្អក្នុងការងារ

Name HR Department
Phone 017 222 077/017 333 521
E-mail recruitment@toyota.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.
 • Mr.TUY CHENDA , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.lyhorngleang , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.MIECH SOKMEAN , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.ouk lyhong , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Pheaktra , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Horm sorya , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Sakal Matel, Looking for job as legal Assistant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.kesor , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Lina , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.chea seavsean , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.test , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Benjamin , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Panharath , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Rothna , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.chhumsina , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.sophany , Looking for job as , in ...Read more...
 • Mr.Visoth Math, Looking for job as Legal/Administration, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sreyneang Chhun, Looking for job as Operation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Yi sam at, Looking for job as Marketing Sale, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Son Sovanchanthorn , Looking for job as Teller/ Customer service/ Sales , in siem reap...Read more...
 • Ms.SreyTeav Tim, Looking for job as Customer service , in phnom penh...Read more...
 • Ms.Sam Channa, Looking for job as Teaching assistants (ECO International School), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Dalin Leng, Looking for job as HR Supervisor, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Chhun Lay Sean, Looking for job as Teller, Customer Service, Cleaner, in kampong cham...Read more...
 • Ms.Yim Sokchea, Looking for job as Teller , Accountant, Customer Servince Officer, in kampong cham...Read more...
 • Ms.thou Raksmey, Looking for job as Draftsman Engineer and Quality Surveyor (QS), in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kuch Linda, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Meas Sambath, Looking for job as Customer Service officer/Humans resources/Contact Center, in phnom penh...Read more...
 • Ms.San Srey oun , Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Sokheng Chay, Looking for job as Customer service Assistant, in oddar meanchey...Read more...
 • Ms.SOK KIMNY, Looking for job as Accountant, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Em EmSarin, Looking for job as Finace.accounting, in pailin...Read more...
 • Ms.NETH VITA, Looking for job as Hotel&Restaurant;, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Keo Sreylim, Looking for job as Accountant, Tellers, credit officer, in phnom penh...Read more...
 • Mr.ប៉ូលឹន សាន សុខ, Looking for job as ជំនួយការ, in battambang...Read more...
 • Mr.Vong Pharith, Looking for job as Industrial Engineering Manager, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Yan Vannak, Looking for job as Serve customers, in battambang...Read more...
 • Mr.Mai Nachy, Looking for job as Accountant, in pursat...Read more...
 • Ms.Sothiem HEM, Looking for job as Quality assurance , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Chum Nathputheara, Looking for job as Assistant admin, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Vuth Barmey, Looking for job as Accounting , in siem reap...Read more...
 • Mr.sun virith, Looking for job as Account & Finance, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Kleb Thida, Looking for job as Assistant Account , in kampot...Read more...
 • Ms.Duong Amara, Looking for job as Chief registration officer, in battambang...Read more...
 • Mr.Lim Socheat, Looking for job as Developer, in phnom penh...Read more...
 • Ms.Seng Chan Chay ya, Looking for job as Custom service , in phnom penh...Read more...
 • Mr.Deab Sreyny , Looking for job as Account manager , in takéo...Read more...
 • Mr.Chanthou Seng, Looking for job as admintration, management and consulting, in battambang...Read more...
 • Ms.Panhaka PEL, Looking for job as Executive, Distribution Compensation, in phnom penh...Read more...
 • Mr.Kakveidontrey Pich, Looking for job as Social Worker, in battambang...Read more...