អ្នកបើកបរ (4នាក់)

Campany Toyota (Cambodia) Co., Ltd
Website http://www.toyota.com.kh
Phone 017 222 077/017 333 521/ 086 333 198
Adress Attwood Business Center, Unit #57-69 E2, Level 3, Street 110A, Sangkat Ou Baek K’am, Khan Sen Sok, Phnom Penh

Level High School Term Full Time
Hiring 1 Sex Male
Salary ($) Negotiable Age 25-35
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Customer Services Job Views 2331
Publish date 19-Sep-2019 Close Date 21-Jul-2020

- ថែរក្សា និងសំអាត នូវរថយន្តដែលត្រូវបើកបរ
- ត្រួតពិនិត្យ និង រៀបចំ Seat Cover & Flormate មុន និងក្រោយពេលប្រគល់រថយន្ត
- បញ្ចូន ឯកសារដូចជាសន្លឹកកិច្ចការ វិក័យបត្រ និងឯកសារ ផ្សេងៗ ពីជាន់ មួយទៅ ជាន់ដទៃទៀត
- ធានាមិនអោយមាន គ្រោះថ្នាក់ឬ ការបះទង្គិចផ្សេងៗ ទាំងក្នុង និងក្រៅ បរិវេណក្រុមហ៊ុន
- បើកបររថយន្ត ចេញ និងចូល រោងជាង ពី ប៉ុងសំរាប់ជួសជុល កន្លែងលាងសំអាតរថយន្ត និងពីជាន់មួយទៅជាន់ដទៃទៀតដោយអនុវត្តន៍តាមគោលការណ៍សុវត្ថិភាពដែលបានកំណត់
- បើករថយន្ត ជូន ជាង និងបុគ្គលិកដើម្បីបំពេញភារះកិច្ចតាមខេត្ត និង ក្នុងទីក្រុង
- ទិញសំភារះ និង ដឹកជញ្ជូន សំភារះ Tools និង equipment សំរាប់រោងជាង ឬការិយាល័យ
- ផ្លាស់ប្តូរវេន ប្រចាំការរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ នឹងថ្ងៃឈប់សំរាកផ្សេងៗ ជាក្រុម ដើម្បី សម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការណ៍ផ្សេង
- ការងារដទៃទៀត ដែលកំណត់ដោយប្រធានក្រុម/ប្រធានផ្នែក

-ភេទប្រុសឬស្រី អាយុចាប់ពី18-30ឆ្នាំ
-យ៉ាងហោចណាស់រៀនថ្នាក់ទី9នៃសាលាចំណេះដឹងទូទៅ
-ចេះសរសេរ នឹងអានភាសាខ្មែរ និងចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះ
-ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបររថយន្ត (ប្រភេទខ)
-មានការអត់ធ្មត់ ព្យាយាម ស្មោះត្រង់និងមានទំនាក់ទនងល្អក្នុងការងារ

Name HR Department
Phone 017 222 077/017 333 521
E-mail recruitment@toyota.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free